Crna Gora kredibilan partner u implementaciji pametne specijalizacije

“Nastavljamo put zajedno” poruka je direktora za pravednu i održivu ekonomiju u Generalnom direktoratu “Udruženi istraživački centar” Evropske komisije u Sevilji, gdina Mikela Landabaso.

Ministarska nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, boravila je prošle nedjelje sa crnogorskom delegacijom u Udruženom istraživačkom centru (JRC), koji je ključni partner Crne Gore u dizajniranju i implementaciji Strategije pametne specijalizacije (S3).

“JRC je jedan od generalnih direktorata u Evropskoj komisiji čija je uloga ključna uloga naučno zasnovano donošenje EU politika. Decentralizovana struktura JRC-ija smještena je širom Evrope – od Belgije i Njemačke, preko Holadnije, do Italije i Španije. Još od 2011. godine JRC pruža stručnu i naučnu podršku regionima i državama širom Evropske unije, ali i u Regionu za proširenje, u dizajniranju i sprovođenu koncepta pametne specijalizacije”, saopšteno je iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja MNTR.

Crna Gora je saradnju sa JRC-ijem u ovoj oblasti uspostavila 2017. godine, kada se pridružila S3 platformi, započela jačanje administrativnih kapaciteta i 2019. godine postala prva zemlja van EU koja je usvojila Strategiju S3 2019-2024, uz podršku JRC tima za pametnu specijalizaciju. Ova podrška nastavljena je i tokom implementacije ovog strateškog koncepta, tako da je i danas JRC jedan od ključnih partnera Crne Gore na ovom putu, što potvrđuju i riječi direktora Landabaso-a, koji je pohvalio napredak Crne Gore, ukazao na njenu naprednu ulogu u region Zapadnog Balkana i naglasio značaj jednog uspješnog primjera implementacije S3, koji ima potencijal da podstakne razvoj ovog regiona.

Ministarka Šćepanović iskazala je zadovoljstvo zbog dugogodišnje uspješne saradnje i podrške JRC-ija i potvrdila jasno opredeljenje Vlade Crne Gore da nastavi putem razvoja zasnovanog na pametnoj specijalizaciji.

Nakon uvodnih izlaganja, Mark Boden, Nikola Radovanović i Manuel Gonzales iz JRC tima za pametnu specijalizaciju, predstavili su podršku JRC-ija za zemlje u Regionu proširenja, pohvalili napredak Crne Gore i upoznali crnogorsku stranu sa brojnim mogućnostima proširenja saradnje u narednom periodu, tako da našu zemlju do kraja ove godine, očekuju brojne prezentacije našeg iskustva i najboljih crnogorskih praksi, kao i događaja i projekata koji se odnose na pametnu specijalizaciju.

Nacionalna koordinatorka za S3, Marijeta Barjaktarović Lanzardi i sekretarka Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i UNDP konsultant, Marija Ražnatović, predstavile su put Crne Gore u primjeni koncepta pametne specijalizacije, ukazale na brojne izazove na tom putu, te način prevazilaženja istih i uputile na buduće planove.

Direktorica Fonda za inovacije Crne Gore, Bojana Femić Radosavović, predstavila je ulogu ove institucije u implementaciji S3 i inovacionih programa. Zalaganje svih aktera u Crnoj Gori koji su uključeni u ovaj process ocijenjeno je kao impresivno i ohrabreni smo da nastavimo rad na reformskim aktivnostima.

Posjeta je završena prezentacijom primjera Katalonije, o čemu je govorila gđa Tatiana Fernandez Siera iz RIS3 tima Katalonije. Crna Gora je prepoznala da je u pitanju jako sličan model primjene koncepta i dogovoreni su sastanci sa S3 timom i timom Fonda za inovacije Crne Gore u cilju definisanja budućih zajedničkih aktivnosti.
Sastanku su prisustvovali i drugi brojni predstavnici JRC-ija, među kojima i vodeći naučnik Centra, gdin Johan Stierna.

Podsjećaju da je posjetu crnogorske delegacije Sevilji podržala UNDP kancelarija u Crnoj Gori kroz drugu fazu projekta “Norveška za vas”.

Foto: MNTR

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents