Činove dobila 84 vojna lica

Ministarstvo odbrane tek od 31. oktobra prošle godine ima Plan unapređivanja vojnih lica, a lani su činove dobila 84 zaposlena u Vojsci Crne Gore (VCG). To se zaključuje iz odgovora koje su „Danu“ dostavili iz resora odbrane.

– U kalendarskoj 2022. godini redovno je unaprijeđeno 84 profesionalna vojna lica od kojih je 53 oficira/ki i 31 podoficir/ka. Po činovima unapređenje je izvršeno po sledećem: oficiri – dva potpukovnika u čin pukovnika, tri majora/ice u čin potpukovnika/ce, deset kapetana u čin majora, deset poručnika u čin kapetana, dvadeset osam potporučnika/ca u čin poručnika/ca,podoficiri, četiri zastavnika u čin zastavnika prve klase, tri starija vodnika prve klase i čin zastavnika, jednog vodnika prve klase u čin starijeg vodnika, dvadeset tri vodnika u čin vodnika prve klase – navode u odgovorima iz Ministarstva odbrane.

U ovom vladinom resoru objašnjavaju da je odredbom Zakona o Vojsci Crne Gore propisano da se izbor oficira, odnosno podoficira za redovno unapređivanje vrši jednom godišnje na osnovu uslova propisanih ovim zakonom, Plana unapređivanja vojnih lica i kriterijuma koji se odnose na: stručne i radne kvalitete, uzimajući naročito u obzir ocjene, nivo obrazovanja i usavršavanja, mišljenje pretpostavljenih, radno iskustvo, karijerne planove razvoja i druge podatke.

– Način izbora oficira, odnosno podoficira za redovno unapređivanje propisuje Ministarstvo Pravilnikom o unapređivanju oficira i podoficira u Vojsci Crne Gore. Tako je članom 3 navedenog pravilnika propisano da izbor oficira i podoficira za redovno unapređivanje vrši komisija za izbor oficira i podoficira za redovno unapređivanje, obrazovana u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore, na osnovu spiska oficira i podoficira koji su postavljeni na formacijska mjesta u Vojsci, a koji do kraja tekuće godine ispunjavaju uslove za redovno unapređivanje, koji sačinjava i dostavlja Generalštab Vojske, spiska oficira i podoficira koji su postavljeni na formacijska mjesta u organu državne uprave nadležnom za poslove odbrane, drugom organu državne uprave, državnom organu, privrednom društvu ili pravnom licu, kao i podoficira vojno-diplomatskih predstavnika, a koji do kraja tekuće godine ispunjavaju uslove za redovno unapređivanje, koji sačinjava i dostavlja organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za ljudske resurse. Spiskovi se dostavljaju komisiji za redovno unapređivanje do 1. novembra tekuće godine. Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova i vrednovanja kriterijuma iz člana 87 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore, komisija za redovno unapređivanje, do 30. novembra tekuće godine, vrši izbor oficira i podoficira za redovno unapređivanje, sačinjavanjem rang liste za redovno unapređivanje, i to: rang lista za oficire, rang lista za podoficire koji su postavljeni na formacijska mjesta u Vojsci, rang lista za podoficire koji su postavljeni na formacijska mjesta u Ministarstvu, drugom organu državne uprave, državnom organu, privrednom društvu ili pravnom licu i podoficire vojno-diplomatske predstavnike. Rang listu za oficire komisija za redovno unapređivanje dostavlja ministru odbrane, radi predlaganja redovnog unapređivanja oficira – saopštili su iz resora odbrane.

Navode da je rješenjem ministra odbrane 22. juna prošle godine, formirana Komisija za izbor oficira i podoficira za redovno unapređivanje, donijeta Metodologija za sprovođenje postupka redovnog unapređivanja oficira i podoficira u službi u Vojsci Crne Gore, kao i Plan unapređivanja vojnih lica.

– Komisija je izvršila pregled kompletne dokumentacije za lica obuhvaćena spiskovima oficira i podoficira koji su postavljeni na formacijska mjesta u Vojsci, dostavljenim od Generalštaba Vojske Crne Gore, kao i spiskom oficira i podoficira koji su postavljeni na formacijska mjesta u Ministarstvu odbrane, dostavljenim od Direktorata za ljudske resurse, a koji do kraja 2022. godine ispunjavaju uslove za redovno unapređivanje, te sačinila, između ostalog, i rang listu za oficire i istu dostavila ministru, radi predlaganja redovnog unapređivanja – ukazuju u resoru odbrane.

Za unapređenje ne smiju postojati ni bezbjednosne prijetnje

U Ministarstvu odbrane objašnjavaju da je jedan od uslova za unapređivanje profesionalnog vojnog lica u neposredno viši čin i taj da ne postoje bezbjednosne smetnje.

– Odredbom člana 83 Zakona o Vojsci Crne Gore propisano je da se vojno lice unapređuje u čin u skladu sa ovim zakonom i potrebama službe, a da se potrebe službe utvrđuju Planom unapređivanja vojnih lica, koji donosi Ministarstvo, na predlog Generalštaba – dodaju u vojnom resoru.

Foto: MOD

NIKŠIĆ PROGNOZA