„Centar Ljubović organizovati u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava“

Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) poziva Vladu Crne Gore da preduzme hitne mjere kako bi se prestalo sa smještanjem raznih ugroženih grupa djece i mladih u Centar za djecu i mlade „Ljubović”, poput djece žrtava nasilja i eksploatacije (prevashodno prosjačenja i trgovine ljudima), djece koja zbog uzrasta nisu krivično odgovorna, djece koja su u riziku da počine krivično djelo i djece koja su zatečena na ulici, jer to nije u skladu s međunarodnim standardima zaštite prava djeteta, saopšteno je danas iz UNICEF-a.

„Kao država koja je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima, Crna Gora se obavezala na poštovanje ljudskih prava i međunarodnih standarda bezbjednosti i zaštite sve djece. To uključuje obavezu da se djeci u riziku i djeci žrtvama trgovine ljudima obezbijedi prikladan i bezbjedan smještaj, koji isključuje mogućnost kontakta žrtve sa počiniocem krivičnog djela, kao i specijalizovane usluge podrške”, poručila je v. d. šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić.

Iz UNICEF-a naglašavaju da Centar za djecu i mlade „Ljubović” treba da bude ustanova koja će pružati specijalizovanu podršku djeci kojoj je od strane suda izrečena krivična sankcija nezavodskog tipa.

“Takva podrška treba da bude usmjerena na reintegraciju i resocijalizaciju djece. Sve druge ranjive kategorije djece, poput djece s problemima u ponašanju i djece žrtava nasilja i eksploatacije, moraju biti fizički odvojene, u skladu s međunarodnim standardima. Takođe, ova djeca moraju imati posebne programe podrške”, ističu u saopštenju.

UNICEF je, kako su kazali, spreman da, saglasno svom mandatu, podrži Vladu Crne Gore da preduzme hitne akcije u vezi s ovim pitanjem i time obezbijedi puno poštovanje prava sve djece u Crnoj Gori.

“U skladu s međunarodnim standardima zaštite prava djeteta, UNICEF je godinama podržavao Vladu Crne Gore da reformiše sistem maloljetničkog pravosuđa. Kao rezultat ovih napora, koji su podržani i od strane EU, usvojen je poseban zakon o maloljetničkom pravosuđu i uvedena je specijalizacija predstavnika pravosuđa i policije za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom. Takođe, unaprijeđen je kvalitet rada Centra za djecu i mlade „Ljubović“ kroz izradu standarda, programa rada i kontinuiranu edukaciju zaposlenih za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom u skladu s međunarodnim standardima”, naveli su u saopštenju.

UNICEF sarađuje s vladama u više od 190 zemalja i teritorija širom planete kako bi podržao svako dijete da ostvari pravo na bezbjedno djetinjstvo.

Foto: UNICEF

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA