CEGAS: Unutrašnji nadzor od strane Vrhovnog i Viših državnih tužilaštava pod velom tajnosti

Unutrašnji nadzor državnih tužilaštava čini još jedan vid kontrole rada cjelokupne tužilačke organizacije, navodi CEGAS.

Kako se Centar za građanske slobode (CEGAS) i ranijih godina, između ostalog, bavio ovom vrstom nadzora kao i njegovom primjenom, uputili smo Zahtjev za slobodan pristup informaciji, 27.12.2023. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu, u kojem smo tražili dostavljanje informacije o “izvršenom nadzoru prema Specijalnom i Višim tužilaštvima, kao i akta koja prate nadzor u skladu sa Zakonom i utvrđenim Planom nadzora za 2023.”.

– Dobili smo odbijajuće Rješenje.Po prvi put, u obrazloženju se navodi da Vrhovno državno tužilaštvo posjeduje informaciju, za koju je propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. U navedenim članovima jasno stoji da se pristup informaciji može ograničiti ako je to u interesu prevencije istrage i gonjenja izvršilaca krivičnih djela – navode iz CEGAS-a.

“Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore je uzelo u obzir činjenicu da tužilaštvo, u skladu sa svojim ovlašćenjima, koja su mu data Ustavom i zakonima u svom posjedu ima vrlo osjetljive podatke, čije bi objavljivanje predstavljalo kršenje zakona i nanošenje znatne štete na prava i slobode lica na koja se ti podaci odnose.”

Dalje se navodi, da je “Vrhovno državno tužilaštvo sprovelo test štetnosti i utvrdilo da u konkretnoj upravnoj stvari se vrši odbijanje zahtjeva sa razloga što je članom 14 stav 1 tačka 3 alineja 3,4,5,7 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano ograničenje pristupa informaciji, traženim informacijama u cjelosti te da bi prije okončanja postupka mogle nastupiti štetne posljedice kako po organ koji je preduzimao radnje, druge aktivnosti na osnovu kojih su prikupljeni dokazi izviđajem i istragom tako i u odnosu na lica protiv kojih su sprovedene radnje…”

– Odbijajuće Rješenje CEGAS dobija i od Višeg državnog tužilaštva Podgorica, gjde smo na isti Zahtjev za slobodan pristup informaciji tražili informaciju o nadzoru nad osnovnim državnim tužilaštvima kao i akta koja prate nadzor predviđen Planom nadzora za 2023. U obrazloženju se, između ostaloga navodi, da se pristup informaciji ograničava jer bi “dostavljanje tražene informacije omogućilo uvid u sadržinu preduzetih radnji u predkrivičnom i krivičnom postupku, jer se isti može pokrenuti ponovo ako na to ukažu nove činjenice i novi dokazi, sve do nastupanja rokova zastarjelosti propisanih članom 124 i 125 Krivičnog zakonika Crne Gore”. I ovo tužilaštvo sprovelo je test štetnosti, te je utvrdio da bi se objelodanjivanjem tražene informacije značajno ugrozio interes, odnosno izazvale štetne posljedice – pojašnjavaju oni.

Dodaju da je isti slučaj odbijanja, uslijedio  i od Višeg državnog tužilaštva Bijelo Polje, te se utvrdilo “da je informacija takvog karaktera da nijesu ispunjeni uslovi koji su propisani članom 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, posebno uzimajući u obzir da bi dostavljanje tražene informacije omogućilo uvid u sadržinu preduzetih radnji u predkrivičnom i krivičnom postupku, a za koje je propisana mogućnost ograničenja Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.’’

– Centar za građanske slobode (CEGAS), raduje činjenica da VDT kreće u nadzor, u dijelu unutrašnje kontrole tužilaštava, ako uzmemo u obzir ovu problematiku ranijih godina, pogotovu kada je kontrola nad ranijim SDT-om u pitanju, ali isto tako zabrinjava odbijajuće Rješenje, gdje ne vidimo razloge za odbijanjem, u dijelu dostavljanja Plana nadzora za 2023.godinu, kao i Odluke o vršenju nadzora, bez preciziranja konkretnih slučajeva i pronalaženja nepravilnosti, uz zaštitu svega što ne smije biti dato javnosti na uvid, koje se svakako na određeni, zakonom prihvatljiv način, moraju naći u Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za 2023.godinu – navode oni.

Prema njihovim riječima, u ranijem periodu, CEGAS je, prateći unutrašnji nadzor državnih tužilaštava, uočio  nepostojanje interne kontrole među tužilaštvima, iako ga Zakon eksplicitno nalaže.

– Od toga da SDT niko nije kontrolisao, za vrijeme GST Katnića, a onda i značajan izostanak nadzora u drugim tužilaštvima. Odgovornost za ovakav vid propustra je izostala. Nad SDT-om je prvi put vršen nadzor za 2016. godinu, pa je tek u 2021. započet (29. januara 2021. god.), Odlukom vd VDT-a, koja se zbog kadrovskih promjena mijenjala dva puta tokom iste godine, sa posebnim osvrtom na nadzor nad SDT-om – saopštili su oni.

Preciziraju da je po Zakonu o državnom tužilaštvu Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo, najmanje jedanput godišnje vrši analizu rada državnih tužilaštava, pa je jasno o kojem se zaostatku radi.

– Prema podacima iz državnog tužilaštva, nadzor nad višim državnim tužilaštvima u Podgorici i Bijelom Polju, izvršen je u četvrtom kvartalu 2022. godine, dok je nadzor nad SDT-om i dalje u toku. Podjećanja radi, prema Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva iz 2022. godine, imamo informaciju da će se nadzor nad SDT-om vršiti za period od 2017,2018,2019, 2020. koji je započet još u decembru 2021. godine, a da će u nadzor ući i 2021. godina – navode.

CEGAS će iz interesa i prava javnosti da zna iskoristiti pravo na žalbu koje će uputiti Agenciji za zštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, vjerujući da se anonimizacijom dokumenta mogao dati odgovor na ove zahtjeve, kao i u ranijim periodima.

– Podsjećamo da je u javnom, pa i svakom drugom interesu: reforma tužilaštva, unaprjeđenje pravnih procesa, izmjena zakonodavstva, jačanje institucionalne saradnje, odgovornost, unaprjeđenje obuka i edukacija kao i uloga civilnog društva, a sve to uz povećanje transparentnosti koje će nam svjedočiti o dobro sprovedenim reformama – zaključuju u saopštenju.

Foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA