Budva: Turisti više neće bježati od neprijatnih mirisa

Neprijatni mirisi koji su se, naročito tokom ljetnjih mjeseci, širili sa postrojenja za tretman otpadnih voda na naselja Boreti i Bečići, zbog čega su nerijetko turisti napuštali apartmane i hotele, biće prošlost.

Opštinska firma Otpadne vode koja gazduje postrojenjem ugradiće novi aeracioni sistem (uvođenja vazduha u biološke filtere), što je u razgovoru za “Vijesti” najavio izvršni direktor Milivoje Radulović.

“Neadekvatna aeracija je problem koji je detektovan od početka rada postrojenja i prilikom svih analiza u vezi njegovog funkcionisanja, što je bio razlog da Otpadne vode od svog osnivanja pristupi iznalaženja najboljeg rješenja i pronalaženju načina za njegovu realizaciju. Naišli smo na podršku od države koja je iz kapitalnog projekta izdvojila sredstva za rekonstrukciju postrojenja, odnosno ugradnju nove aeracije dubinskog tipa”, naglasio je Radulović.

Uprava za kapitalne projekte je 28. novembra, kako je kazao Radulović, donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude shodno javnom pozivu za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bečićima koji je raspisan u julu, a na koji su pristigle četiri ponude.

“Ponuda koju su činili konzorcijum renomirane poljske kompanije iz ove oblasti MAREX TECHNLOGY koja je učestvovala preko svoje ćerke firme iz Beograda sa crnogorskim kompanijama Eurozox, Telemont, Entext, Hydrogis Sistem, Geoengineering, Institut sigurnost je ocijenjena kao jedina ispravna a ujedno je bila i najpovoljnija ponuda sa finansijskog aspekta. Oni su ponudili iznos od 2.285.397 eura. Svi ponuđači koji su učestvovali na ovom pozivu su nastupili kao konzorcijumi i dostavili udružene zajedničke ponude više društava. Vrijednost opreme i radova koji su bili predmet ovog javnog poziva je iznosila oko 2.460.000 eura bez uračunatog PDV-a i ugradnjom ove opreme bi se trajno riješio problem neadekvatne aeracije ugrađene prilikom izgradnje postrojenja prije više od 10 godina”, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, u prethodnih nekoliko godina broj stanovnika Budve je u stalnom porastu kao i izgradnja novih objekata.

“Time je povećana i količina otpadne vode koju treba prečistiti na postrojenju za tretman otpadnih voda u Bečićima. Ovaj problem je u najvećoj mjeri bio izražen u toku 2022-2023. godine kada je broj stalno nastanjenih stanovnika van sezone bio na do sada najvišem nivou, što je prouzrokovalo i povećanje količine otpadne vode za nekih 20 odsto u odnosu na prethodne godine. Problem sa kašnjenjem u zaključenju ugovora u vezi odvozom mulja koji je trajao do ljeta je u velikoj mjeri doprinio da proces prečišćavanja u toku jula i avgusta ne bude na zadovoljavajućem nivou”, kazao je Radulović.

Naglašava da oprema koja je previđena da se ugradi visokog kvaliteta i od renomiranih proizvođača.

“Za sve to je predviđen rok od 260 dana, ali vjerujemo da će veći dio te opreme biti ugrađen do početka turističke sezone”, kazao je Radulović.

On je naveo da su Otpadne vode sa Sekretarijatom za investicij pripremili dva značajna projekta.

“To je izgradnja bajpasa na postrojenju koji će riješiti problem upliva atmosferskih voda u aeracione bazene i projekat havarijskog ispusta na pumpnoj stanici “Belvi” koji je prijeko potreban zbog potencijalnih ispada ove i te kako značajne pumpne stanice. Realizacija ova dva projekta je gotovo izvjesna da će se završiti u prvoj polovini 2024. godine. U svrhu daljeg tretmana mulja takođe želimo da riješimo i taj problem i pripremili smo idejno rješenje ugradnje opreme tj. mini postrojenja za dalji termički tretman mulja koji bi predstavljao samo nastavak tehnološkog procesa u obradi mulja. Intenzivno radimo na iznalaženju rješenja za realizaciju i ovog ulaganja sa čijom bi se realizacijom rad postrojenja doveo do zavidnog nivoa, a ujedno i smanjili veliki troškovi transporta mulja sa postrojenja”, kazao je Radulović.

Foto: Vuk Lajović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents