„Brutalan napad na Boška Pavićevića je napad na građanske slobode“

Grupa građana BU2 najoštrije je osudila napad na građanskog aktivistu Boška Pavićevića iz Nikšića.

Oni su pozvali policiju i tužilaštvo da u najkraćem mogućem roku identifikuju počinioce ovog napada i da ih privedu pravdi, kao i da otvore istragu o mogućoj pozadini ovog djela.

Prema njihovim riječima, nereagovanje i sporost institucija pretvaraju ove individualne slučajeve u sistem strukturalnog nasilja u kojem država svojim nečinjenjem štiti počinioce ovih krivičnih dela i podstiče dalje nasilje u društvu.

„Podsjećamo da je Crna Gora potpisnica UN Deklaracije o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i društvenih organa u unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda kojom se obavezala da stvori društvenu klimu koja će omogućiti djelovanje aktivista koji se zalažu za unapređenje i poštovanje ljudskih prava. Ova obaveza podrazumijeva efikasnu istragu, pravičan postupak uz uvažavanja prava žrtava“, zaključuje se u saopštenju Milice Mitrović, predsjednice NVO „Grupa građana BU2“.

Foto: „Grupa građana BU2“

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents