Božović potpisao, Bemax može da radi

Podgorički “Bemax” biznismena Ranka Ubovića dobio je posao rekonstrukcije glavnih gradskih ulica 22. novembra i Mediteranske ulice, nakon što su potpis na ugovor stavili pritvoreni predsjednik Opštine Budva Milo Božović i izvršni direktor te građevinske kompanije. Viši sud je, ipak, dozvolio da se ugovor, u koji su “Vijesti” imale uvid, prvo potpiše u spuškom Istražnom zatvoru, u kome se Božović nalazi devet i po mjeseci, da bi ga potom 12. januara potpisali i rukovodioci “Bemaxa”.

Božović je prethodno 5. decembra prošle godine na predlog opštinske Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke donio odluku kojom se kao prvorangirana, od dvije pristigle ponude, za izvođenje radova na najvećem kapitalnom projektu ove godine, vrijednosti oko tri miliona eura, bila kompanija “Bemax”, čiji je podugovarač u tom poslu firma BB Solar, biznismena Blaža Đukanovića, sina nekadašnjeg šefa države i opozicionog DPS-a Mila Đukanovića.

“Izvođač se obavezuje da radove izvede za 2.924.681,38 eura sa uračunatim PDV-om. Isplata radova vršiće se na račun izvođača, virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema privremene mjesečne situacije ili okončane situacije ovjerene od nadzornog organa. Rok za izvođenje radova je 160 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći usljed promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač objektivno nije mogao da utiče. Izvođač radova ima pravo da zatraži produženje ugovorenog roka radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Opštine Budva bio spriječen da izvodi radove”, piše u ugovoru.

Još se ne zna da li će Opština odlučiti da rekonstrukcija ključnih ulica koje od glavne raskrsnice vode ka Starom gradu, započeti već u februaru, što bi uvelo radove duboko u ljetnju sezonu. Grad će rekonstrukcijom ulica, posebno njegov centar biti paralisan, ali i život u stambenim blokovima, te velikom poslovnom i šoping centru “TQ Plaza” koji se nalazi na uglu tih ulica.

Programom uređenja prostora za narednu godinu, Opština je predvidjela da u rekonstrukciju Ulice 22. novembra i dijela Mediteranske ulice uloži 3.000.000 eura. Riječ je o ulicama koje se nalaze u samom centru grada.

“Rekonstrukcijom Ulice 22. novembra mijenja se cjelokupni izgled užeg gradskog jezgra. Pored unapređenja protoka saobraćaja, njihovom rekonstrukcijom mijenja se i cjelokupan izgled centra Budve. Projekat pored saobraćaja tretira i hortikulturno uređenje i infrastrukturu za postavljanje fontane na kružnom toku kod zgrade Pošte. Osim rješavanja saobraćajnih problema izgradnjom navedene saobraćajnice biće tretirana i izgradnja nove atmosferske kanalizacione mreže koja će riješiti problem odvođenja atmosferskih voda na tom području grada. U toku 2023. godine završen je postupak javne nabavke za izbor izvođača radova, i vrijednost radova iznosi 2.950.000 eura. Osim za radove predviđaju se i sredstva za nadzor u iznosu od 50.000 eura”, piše u dokumentu.

Početak realizacije kapitalnog projekta poklopio se ujedno sa kulminacijom političke krize, dok dvije struje unutar nekadašnjeg Demokratskog fronta koji je na minulim lokalnim izborima predvodio Božović, te osvojio apsolutnu većinu, ne mogu da postignu dogovor oko daljeg funkcionisanja grada. Ujedno pred Višim sudom je kontrola optužnice, koju je protiv Božovića podiglo Specijalno državno tužilaštvo optužujući ga šverc tona kokaina, što prvi čovjek Budve odbacuje kao neistinu.

“Asfalt betonu” održavanje ulica

Božović je u spuškoj ćeliji potpisao i ugovor sa podgoričkom kompanijom “Asfalt beton gradnja” kojoj se ustupa izvođenje radova na investicionom održavanju gradske infrastrukture.

“Asfalt beton” se ugovorom obavezao da radove izvede za ukupnu cijenu od 389.871 eura sa uračunatim PDV.

Rok za izvođenje radova je maksimalno 270 dana.

Kompanija Asflat beton gradnja je i u vrijeme dok je gradom upravljao Marko Carević, takođe kadar Demokratskog fronta, zaključila ugovor za investiciono održavanje gradske infrastrukture.

Angažovanje ove kompanije problematizovao je MANS koji je u maju 2020. podnio Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Carevića okrivljujući ga što je asfaltiranje saobraćajnica dodjeljivao firmi “Asfalt beton”, kako bi njegova firma “Carinvest”, kao podizvođač, obavljala milionski posao.

Iz MANS-a su tada objavili informaciju da je Carević sa podgoričkom kompanijom “Asfalt beton gradnja” zaključio čak 11 ugovora, ukupne vrijednosti od skoro dva miliona eura. U oktobru 2020. SDT na čijem je čelu bio Milivoje Katnić odbacilo je krivičnu prijavu.

Foto: Vuk Lajović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA