Bojović: Strateški nam je bitna digitalizacija i osavremenjivanje nastave

Činjenica je da se naša djeca već informišu, edukuju i stiču znanja u digitalnom svijetu. Nastava, naravno, treba i mora da prati taj proces i Ministarstvo prosvjete insistira na razvojnim projektima upravo u tom pravcu, kazao je državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Dragan Bojović na konferenciji “Digitalno obrazovanje za ljudska prava” u organizaciji NVO Juventas.

„Jedan od njih je nabavka računarske opreme za obrazovno-vaspitne ustanove u Crnoj Gori u iznosu od 6,3 miliona eura, čime će se obezbijediti 50 posto potreba škola“, kazao je Bojović.

On je rekao da mu je veliko zadovoljstvo da prisustvuje ovakvoj vrsti konferencija koje, kako je naveo, imaju za rezultat da se nastavni proces poboljša u digitalnom smislu, da se uvode nova digitalna sredstva i platforme koje će podići nivo nastave u našim školama.

„Nastojaćemo da u što skorijem vremenu obezbijedimo 100 posto potreba naših škola. Imamo resurs „Digitalna škola” koja omogućava online kolaboraciju svih aktera u obrazovanju, ali i dostupnost velikog broja digitalnih sadržaja za samostalno online učenje”, naglasio je Bojović.

On je rekao da je u školama sprovedeno SELFIE istraživanje u školama kako bi se sagledala digitalna zrelost koju su učenici ostvarili, a da od naredne školske godine počinje i SELFIE istraživanje za nastavno osoblje koje će pokazati gdje su nedostaci tj. koliko se nastava u tom smislu može unaprijediti.

Bojović je takođe istakao razvoj elektronskih usluga za sve građane  kako bi se olakšao upis, komunikacija  i interakcija svih zaintersovanih građana sa obrazovnim sistemom. 

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će insistirati na daljem  osavremenjivanju nastave, jer je to aspekt koji je i neizbježan i nužan, kako bi nastava pratila tehnološki razvoj. 

„Pritom, treba imati u vidu da je tehnologija pomoćno sredstvo a ne cilj po sebi, što nam je pokazala kriza sa koronom. Omogućeno nam je da sa jedne strane, razvijemo digitalne platforme ali se sa druge strane pokazalo da je vrlo važan i nastavnik  i živi kontakt između nastavnika i učenika. Strateški nam je bitna digitalizacija i osavremenjivanje nastave, ali i reafirmacija položaja i ugleda nastavne profesije. Ne smijemo zanemarivati ni jedan ni drugi proces već ih usklađivati, kako bi se ostavrivali najbolji rezultati”, naglasio je Bojović.

Foto: MPNI

NIKŠIĆ PROGNOZA