„Bojazan od potpune asimilacije romskog jezika, potrebna standardizacija“

Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj povodom Svjetskog dana romskog jezika kazao je u Jutarnjem programu TVCG da je ta zajednica uspjela da napravi jedan veoma bogat romsko-crnogorski rječnik koji obuhvata među oko devet hiljada rječi.

„Rječnik je za nas jako i zaista smatram važan. Rječnik je napisan onako kako govorimo, i mislim da će pomoći ne samo našoj zajednici, naprotiv i većinskoj zajednici koja želi da uči naš jezik. Kada je u pitanju romski jezik u Crnoj Gori, svedoci smo da je prošle godine rađena romologija u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Instituta za strane jezike“, kazao je Šaljaj.

On je kazao da je potrebno animirati i nove generacije da uče, govore, i kasnije „da spremimo adekvatan kadar koji će predavati romski jezik u osnovnom obrazovanju, sudstvu, za tumače i ostalo“.

„Svakako može i dalje da se radi na tome, smatram da je prijeko potrebno standardizovati romski jezik, pogotovo u osnovnom obrazovanju, kako bi našu decu ulakšili, ajde da kažem, da odnakle tu jezičku barijeru, da daju bolje rezultate i sama činjenica da se naš jezik istražuje. Bojim se da ćemo doći do potpune asimilacije jezika i da ćemo s tim izgubiti identitet kao narod. Da napomenemo da romski narod u svijetu koristi više sistema koji broji negde oko 60 dijalekata“, rekao je Šaljaj.

On je kazao da se u Crnoj Gori koriste se dva jezička dijalekta.

„Koristi se gurbetski i donekle dijalekt koji govore Romi Čergari i koji ih ima oko 10 odsto u Crnoj Gori. Smatram da jedni i drugi možemo odlično da se razumijemo i da nije velika razlika među nama, naše dvije grupacije. 90 odsto Roma u Crnoj Gori koristi gurbetski jezik, 90 odsto Roma je poreklom sa Kosova i zaista smatram da je ovaj rečnik svakako napravljen po, ajde da kažem, donekle po većinskoj zajednici Roma, tj. po gurbetskom. I donekle mogu da kažem da i samih tih 10 odsto Roma koji čine tu grupaciju u Crnoj Gori mogu da razumiju odlično nas koji pričamo gurbetski“, saopštio je on.

Šaljaj je saopštio da vjeruje da Roma ima više nego 2011. godine.

„Smatram da je prijeko potrebno da animiramo ljude da prije svega Rome učestvuju u popisu, pogotovo sjevere, do nekle i jugu. Jer vidimo da u Podgorici ima oko osam popisivača iz romske zajednice, dok u Herceg Novom ima i jedan i u ostalim gradovima nema nijednog Roma. Sama činjenica da je romska zajednica zatvorena i da je taj popisivač, smatram da neće biti mogućnosti da popiše naše ljude. Zaista smatram da je preko potrebno da naša zajednica učestvuje tome kako ne bi došli do zloupotrebe podataka. Kao Romski savjet ćemo raditi u narednim periodu da animiramo ljude da se prijave kao popisivači“, kazao je Šaljaj.

Foto: Screenshot TVCG

NIKŠIĆ PROGNOZA