Bijelo Polje: Građani za porez duguju 1,2 miliona eura

Na području bjelopoljske opštine prosječna tržišna cijena metra kvadratnog nepokretnosti za obračun poreza na nepokretnosti utvrđuje se svake godine, i to na osnovu podataka o prosječnoj cijeni kvadrata stambene površine ili zemljišta za sjeverni region, koji dostavlja Monstat. Direktor Javne uprave prihoda Admir Mustajbašić za „Dan“ kaže da se to kasnije koriguje, odnosno umanjuje koeficijentima lokacije kvaliteta i starosti nepokretnosti za objekte, odnosno koeficijentima lokacije i kvaliteta zemljišta. Prema njegovim riječima, zaduženje po osnovu poreza na nepokretnosti za tekuću godinu iznosi ukupno 1.685.662,53 eura, i to za fizička lica 1.262,511,19 eura, a za pravna 423.151,34 eura.

– Broj obveznika po osnovu poreza na nepokretnosti je 9.933, dok je pravnih lica 174, što je ukupno 10.107 poreskih obveznika. Poreski obveznici su dužni da podnesu poresku prijavu nakon sticanja nepokretnosti u roku od 30 dana i da prijave bilo koju promjenu koja je od značaja za utvrđivanje poreza na nepokretnosti. U slučaju nepodnošenja poreske prijave, kao i neplaćanja poreza u rokovima, propisano je pokretanje prekršajnog postupka. Od tekuće godine postoje poreske olakšice za registrovane poljoprivredne proizvođače, za koje je poreska stopa umanjena za 70 odsto za nepokretnosti koje se koriste za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti – podsjeća Mustajbašić.

Ističe da je takvih poreskih obveznika trenutno 1.760.

– Poreski obveznik je dužan da utvrđeni godišnji porez uplati u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva do 30. juna, a druga 31. oktobra. Ukoliko je rješenje dostavljeno po isteku navedenog roka, poreski obveznik je dužan da poresku obavezu plati u roku od 10 dana od dana prijema rješenja. Ako poreski obveznik poresku obavezu ne plati u navedenom roku, poreski organ će preduzeti mjere prinudne naplate. Zato apelujemo na njih da redovno servisiraju svoje poreske obaveze, kako bismo izbjegli pokretanje prekršajnih postupaka i mjere prinudne naplate – rekao je Mustajbašić.

foto:Skupština CG

NIKŠIĆ PROGNOZA