Bijelo Polje: Agencija za zaštitu životne sredine da procijeni elaborat za kamenolom

Problemima mještana Srđevca i okolnih sela u vezi sa početkom rada kamenoloma u mjestu zvanom Strmica ne nazire se kraj. Nezadovoljstvo odlukom da se na ovom području eksploatiše kamen iskazivali su na protestima u više navrata, a najavili su da će ukoliko se nešto ne učini po ovom pitanju posegnuti i za blokadom magistralnog puta Ribarevine-Berane.

U međuvremenu je delegacija mještana u Ministarstvu rudarstva razgovarala sa nadležnima, a potom je kako je na tom sastanku i dogovoreno delegacija u kojoj je bio dio mještana, njihov zastupnik advokat Dejan Krnić, kao i predstavnik koncesionara firme Imperijal, na čelu sa predstavnicima resornog ministarstva, obišla područje planirano za kamenolom.

Sačinjen je i izvještaj, gdje se na početku navodi da su državni sekretar Ministarstva energetike i rudarstva Loran Mohamed i predstavnici Zavoda za geološka istraživanja Ivan Danilović i Dijana Rašović posjetili lokalitet Poda na kojem, kako su kazali, koncesiju za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena ima privredno društvo Imperijal.

Predstavnici mještana iskazali su bojazan za zdravlje i životnu sredinu stanovnika čija se domaćinstva nalaze u blizini kamenoloma.

– Mještani Poda i još nekoliko okolnih sela čvrstog su stava da neće dozvoliti eksploataciju kamena na ovom lokalitetu. Razlog je ugrožavanje i zagađenje životne sredine, koju bi ta eksploatacija prouzrokovala. U blizini kamenoloma se nalazi veliki broj izvora pijaće vode, koju koriste brojna lokalna domaćinstva. Sa jedne strane je oko 30 kuća, odnosno 50 kuća sa druge strane kamenoloma – navodi se u zapisniku mještana.

S obzirom na to da jer elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izrađen i da je u toku procedura u vezi sa dobijanjem saglasnosti od strane Opštine Bijelo Polje, državni sekretar Mohamed je ukazao da ministarstvo ne želi da se miješa u postupak koji sprovodi Opština.

– Nakon završenog postupka u vezi sa elaboratom, on će biti upućen i Agenciji za zaštitu životne sredine, koja će u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja dati mišljenje.

Obrađivači elaborata Ivan Ćuković i Dragoljub Blečić kazali da se za eksploataciju koristi jedanaestopostotni koncesioni prostor za period od deset godina.

Kako je glavnim rudarskim projektom, na osnovu koga je i urađen elaborat procjene uticaja na životnu sredinu da će se nakon deset godina, predviđeno ako se nastavi eksploatacija, moraće ponovo raditi elaborat.

Obrađivači elaborata su objasnili da je Prostornim planom Opštine Bijelo Polje ovo područje definisano kao koncesiono za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena.

Prof. dr Blečić je objasnio da su bitna četiri sela u blizini lokaliteta. To su Bioča, Lozna, poda i Srđevac i da se najbliži objekat od kamenoloma nalazi na udaljenosti od 400 do 700 metara.

– Šuma koja se nalazi oko kamenoloma sprečava širenje prašine koju bi eksploatacija prouzrokovala. Predviđeno je i postavljanje vodenih topova koji bi zadržavali širenje prašine. Koncesionar se mora pridržavati svih mjera propisanih elaboratom, u suprotnom gubi pravo na koncesiju – naveo je on.

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva Loran Mohamed je pojasnio da su obišli selo Srđevac sa kojeg se vidi lokalitet Poda.

– Zaključak nakon svega je da je glavni uzrok negodovanja i nezadovoljstva mještana za eksploataciju kamena ekološki uticaj koji bi prouzrokovao i zagađenje životne sredine. Dogovoreno je da se nakon svih procedura sprovedenih kod Opštine Bijelo Polje predmetni elaborat od strane Ministarstva energetike i rudarstva uputi na mišljenje Agenciji za zaštitu životne sredine – navodi se na kraju zapisnika koji je potpisao državni sekretar Loran Mohamed.

Mještani neće dozvoliti devastaciju

Mještani sela Srđevca, Poda, Lozne, Trubine i drugih koji gravitiraju ovom području, a ima nas preko dvije hiljade, pozdravljaju izlazak komisije na lice mjesta, ali izražavaju sumnju u krajnji ishod jer svako odugovlačenje navodi na sumnju da će pokušati silom da donesu odluku. Naglašavamo da ćemo biti kao i dosad čvrsti u svojim stavovima te nećemo dozvoliti nikakvu devastaciju na ovom lokalitetu. Pitamo Vladu i ministarstvo da li je vrednije 52.000 eura koje bi koncesionar plaćao godišnje državi ili da se ugrozi zdrav život oko dvije hiljade građana sa ovog područja, kazao je Juso Dervišević prenoseći stav mještana.

On kaže da su prilikom obilaska lokaliteta primijetili i bili više nego neprijatno iznenađeni da su, kako je kazao, tokom razgovora vidjeli koliko su bliski sa koncesionarem oni koji su ih posjetili, pogotovo predstavnici Geološkog zavoda.

– Izgledalo je u jednom trenutku kao da je advokat koncesionaru. Poručujemo im da ni po koju cijenu nećemo dozvoliti da kamenolomom na ovom području počne s radom – kazao je Dervišević.

foto: Privatna arhiva

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA