„Biće uvažene sve pozitivne inicijative za izmjene Zakona o radu“

Izmjenama Zakona o radu biće uvažene sve pozitivne inicijative kako bi se usvojili evropski standardi u dijelu uslova dostizanja reprezentativnosti poslodavačkih udruženja i njene periodične kontrole, zaključeno je na sastanku ministrice rada i socijalnog staranja Naide Nišić i predstavnika Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP).

Kako navode u saopštenju CUP-a, evropski standardi i afirmacija pluralizma u oblasti poslodavačkog udruživanja, važnost socijalnog dijaloga kao ključnog instrumenta za saradnju Vlade, sindikata i poslodavaca, ali i naredni koraci u izgradnji povoljnijeg biznis ambijenta biće važni prioriteti kojima će i ministarstvo i CUP biti posvećeni u narednom periodu.

Predsjednik UO CUP Jovan Lekić upoznao je ministarku Nišić sa dosadašnjim aktivnostima udruženja i uručio joj knjigu pristupnica članova CUP-a naglašavajući da kompanije koje generišu preko tri milijarde godišnjeg prometa i zapošljavaju više desetina hiljada radnika su veoma zainteresovane da socijalni dijalog suštinski bude stub saradnje Vlade i poslodavaca.
Razmjenjena su i mišljenja o potrebi reforme tržišta rada, a ukazano je i na potrebu tijesne saradnje u narednim reformskim potezima koje su Vlada i Ministarstvo najavili za narednu godinu.

Nišić je upoznala delegaciju CUP-a sa predloženim izmjenama Zakona o PIO naglasivši da je formirana radna grupa za izmjene Zakona o radu.

Predsjednik CUP Vasilije Kostić i generalni sekretar Raško Konjević zahvalili su se ministarski Nišić na otvorenoj razmjeni mišljenja i naglasili da CUP pozdravlja težnju da evropske standarde ugradimo u naše zakonodavstvu, one koji su već na snazi u državama EU, a posebno su komentarisana odlična iskustva Hrvatske u dijelu rješenja o pluralizmu i uslovima reprezentativnosti i njene provjere kod poslodavačkih udruženja.

Zajednički je konstatovana potreba saradnje sa sindikatima i drugim udruženjima kao i afirmacija svih evropskih iskustava u oblasti radnog i drugog zakonodavstva.

Foto: RTCG

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents