Bešović: Crna Gora posvećena smanjenju rizika od katastrofa

Sastanak na visokom nivou Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na temu analize srednjoročnih izvještaja za sprovođenje Senda i okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2022 održan je u periodu od 16. do 19. maja 2023. godine u Njujorku.

Njemu je prisustvao v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović sa saradnicima i predstavnici Stalne misije Crne Gore u Ujedinjenim nacijama.

„Crna Gora je prva država koja je dostavila srednjoročni izvještaj u kome je ocjenjeno da su postignuti odlični rezultati u sprovođenju ovog okvira u našoj državi. Navedeno se posebno odnosi na izradu Strategije za smanjenje rizika od katastrofa, uspostavljanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa i održavanje osam konferencija do sada, kao i sprovođenje međupredmetnog programa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (obučeno je preko 1500 nastavnika), a formirana je i baza podataka o štetama – DESINVENTAR“, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Tokom bilateralnog sastanka Bešovića sa šefom Kancelarije UN za smanjenje rizika od katastrofa za Evropu i centralnu Aziju bilo je riječi o aktivnostima koje će se sprovoditi u narednom periodu, a koje se odnose na: aktivno učešće u ažuriranju postojeće Strategije i izradi Akcionog plana za period 2025-2030, organizovanje narednog Evropskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa u Crnoj Gori u novembru 2024. godine, razmjenu iskustava i predstavljanje veoma dobrih rezultata Crne Gore u zemljama regiona i šire.

NIKŠIĆ PROGNOZA