Banka hrane: Siromaštvo svakog trećeg djeteta i svakog četvrtog odraslog govori kakvo je stanje u porodici

Danas, 15 maja, je Međunarodni dan porodice. On predstavlja dan kada se posebna pažnja posvećuje značaju ove, jedne od najvažnijih tvorevina civilizacije, saopšteno je iz Fondacije Banka hrane.

Ovaj dan se obilježava  od 1994. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila u kalendar važnih datuma.

– Kao osnovna ćelija društva, porodica treba da bude osnažena sa svakog aspekta jer je zdrava porodica jedan od glavnih uslova za stvaranje zdravog pojedinca, ali i zdravog društva. Ovaj datum je prilika da javnost poveća znanje o tome kako i na koji način socijalni, ekonomski i demokratski procesi u društvu utiču na porodicu. Iz tog razloga, 15.maja svake godine treba podsjećati na poražavajuće statistike  koje imamo tiču se porodice. Siromaštvo svakog trećeg  djeteta i svakog četvrtog odraslog,  govori kakvo je stanje  u porodici – ističu iz Banke hrane.

Broj razvoda, devijantna  ponašanja unutar porodice, vršnjačko nasilje samo su  neke od posljedica ekonomske i socijalne krize.

– Napuštanje mladih ljudi koji namjeravaju zasnovati porodicu daleko od svoje države, ne smije biti samo statistika. Ozbiljne pojave kakve su negativan prirodni  priraštaj već treću godinu zaredom, odlazak mladih van granica države,  ne nalaze na sistemski odgovor. Problemi jednoroditeljskih porodica, problemi djeca koja provode suviše vremena bez prisustva roditelja,  uz digitalne tehnologije su morali dovesti do proširenja usluga čuvanja djece – navedeno je u saopštenju.

Škola ima važnu ulogu u razvoju zdravog djeteta i održanju stabilne porodice.

– Kursevi roditeljstva, kao i učenje empatije kao predmeta u školi,  bi  doprinijelo dobrobiti zajednice. Ulagati se mora u politiku ravnoteže između porodice i rada, prvenstveno prilagođivanjem radnog vremena roditelja  djece manje starosne dobi. Obezbjeđivanje  stanovanja i prevoza,  po povoljnim uslovima,  su aktivnosti koju su država i lokalne samouprave,  morale  hitno pokrenuti.

Konstatuju da je nepostojanje institucija zatvorenog tipa za djecu sa devijantnim ponašanjem realan problem naše države.

– Nedostaju  nam servisi. Dvije ustanove u sistemu dječije  zaštite,  Dječiji dom “ Mladost“   u Bijeloj  i  Centar “ Ljubović su nedovoljne. Problemi ljudi starije životne dobi  i oboljelih, ne može ostati  briga porodice i biti  van fokusa interesovanja institucija. Moramo  apelovati na javnost  i institucije da se preduzmu potrebni koraci u rješavanju nagomilanih problema koje imamo. Mnogo rada i korjenitih promjena je potrebno da se stanje u kojem se nalazi porodica u našoj zemlji, popravi – zaključuje se u saopštenju.

izvor:DAN

foto:ilustracija/DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA