„Angažovanjem institucija do poboljšanja uslova života osoba sa invaliditetom“

Obezbjeđivanje ravnopravnog položaja i punog učešća osoba s invaliditetom u svim sferama društvenog života obaveza je svih nas, poručio je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

„Osobe sa invaliditetom su jedna od najosetljivijih društvenih grupa koja se svakodnevno suočava sa brojnim i raznovrsnim problemima, zato je potreba dodatnog angažovanja svih nadležnih institucija kako bi poboljšali uslove života lica sa invalidetom. Arhitektonske i informacione pristupačnosti i dalje su najveća prepreka za lica sa invaliditetom koja se suočavaju i sa povećanim rizikom od siromaštva, otežanom zdravstvenom i socijalnom zaštitom, školovanjem i zapošljavanjem“, saopštio je Đeka.

Kazao je da je potrebno podizanje svijesti stručne i opšte javnosti kako da postupaju prema osobama sa invaliditetom, kako bi im omogućili ostvarivanje zagarantovanih prava.

„Zajednička misija državnih organa, ali i crnogorskog društva u cijelini je da moramo svi zajedno više raditi na promovisanju razumijevanja, na stvaranju boljih uslova za unapređenje prava lica sa invaliditetom, kako bismo omogućili njihovu punu participaciju. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će u najskorijem periodu nastojati da realizuje obaveze koje ima u vezi sa unapređenjem stanja ove ranjive društvene grupe“, zaključio je Đeka.

Foto: IRF

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents