Andrić: Počinju radovi na izgradnji sportske sale u Pečuricama

„Kako je i poznato javnosti iz ranijeg perioda, lokalna uprava kojom rukovodimo je veoma posvećeno i odgovorno stvarala uslove za početak realizacije ovog važnog infrastrukturnog projekta, koji je bio visoko na ljestvici prioriteta lokalne uprave i koji je kao takav definisan strateškim dokumentima za period 2020-2025 godina“, istakao je Asim Andrić, predsjednik Kluba odbornika DPS-a u Skupštini opštine Bar.

U pitanju je objekat koji je projektovan u skladu sa svim standardima, površine oko 1.800 m2, vrijednosti 1,2 miliona eura, koji će u potpunosti odgovoriti zahtjevima školskog sporta u Mrkojevićima i na taj način unaprijediti uslove za bavljenje sporta na ovom području.

„Posvećen odnos i jasnu namjeru da želimo doći do ovog o čemu danas svjedočimo, do početka radova na ovom projektu, pokazali smo još 2020. godine kada su potpisana dokumenta o saradnji na realizaciji projekta sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i udruženjem iseljenika „Rumija“ iz Čikaga, ali i nakon toga, uplatom sredstava od strane Opštine Bar, te činjenicom da je sa nivoa lokalne uprave finansirana izrada idejnog i glavnog projekta, kao i realizovane druge aktivnosti u pogledu izdavanja potrebne dokumentacije koja je uslov za početak gradnje. Nakon tih aktivnosti, projekat je, kao takav u potpunosti spreman za realizaciju, kandidovan prema Upravi za kapitalne projekte, prema kojoj i ovom prilikom izražavamo zahvalnost što je prihvatila našu inicijativu i u oktobru mjesecu prošle godine raspisala izvođački tender i relativno brzo došla do zaključenja ugovora o izvođenju radova.Realizacijom ovog projekta posvećeno nastavljamo da realizujemo svoj izborni program na bazi kojeg smo na lokalnim izborima u oktobru dobili najveće povjerenje građana da upravljamo gradom“, istakao je Andrić.

Povjerenje građana nastaviće da učvršćuju, naveo je Andrić, realizacijom i drugih projekata, prvenstveno misleći na rekonstrukciju puta R-29 kroz Mrkojeviće, gdje je završena tenderska procedura za izbor izvođača radova.

„Uspješnost našeg rada ogleda se i u tome da smo pokazali kako se na kvalitetan i efikasan način mogu sa lokalnog nivoa pokrenuti i realizovati značajna pitanja koja prevazilaze nadležnosti lokalnih uprava i da smo upravo u ovom mandatu započeli dva najznačajnija projekta za Mrkojeviće, a to je izgradnja fiskulturna sale i, nadamo se relativno brzo, regionalnog puta.Poručujemo i ovim putem našim sugrađanima da ćemo dosljedno i posvećeno pratiti realizaciju, kako ovih, tako i svih drugih projekata koje smo definisali našim strateškim dokumentima i izbornim programom, a sve sa ciljem da dodatno radimo na razvoju ne samo ovog područja, već i cjelokupne naše opštine“, zaključio je Andrić.

foto:DPS

NIKŠIĆ PROGNOZA