Zbog policijske torture formirano 14 predmeta

Na osnovu podataka koje je Građanska alijansa (GA) dobila putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama, ove godine je protiv policijskih službenika formirano 13 predmeta zbog krivičnog djela zlostavljanje i jedan predmet zbog krivičnog djela mučenje, saopštila je za „Dan“ Aleksandra Dubak, pravna savjetnica u toj nevladinoj organizaciji.

Prema njenim riječima, Građanska alijansa aktivno prati dva predmeta koji se trenutno vode pred Osnovnim sudom u Podgorici, a široj javnosti su poznati pod nazivom „bombaški napadi“. Prvi predmet se odnosi na aktiviranje eksplozivnih naprava u blizini kuće nekadašnjeg visokog funkcionera bezbjednosnih službi, a drugi na aktiviranje eksplozivne naprave u blizini ugostiteljskog objekta „Grand“.

– Za ova krivična djela vode se dva odvojena postupka. U jednom se tereti pet policijskih službenika kriminalističke policije, dok se u drugom sumnjiči samo jedan, koji je obuhvaćen i prvim postupkom. Od strane bivšeg ministra unutrašnjih poslova, tri od pet policijskih službenika je suspendovano do okončanja sudskog postupka i donošenja pravosnažne presude. Podsjećam da se događaji vežu za period tokom maja 2020. godine, a da su suđenja počela početkom 2023. godine, te da imamo dug vremenski period od kritičnog događaja pa do formiranja predmeta – istakla je Dubak.

Kada je riječ o samoj pojavi torture i prekoračenju policijskih ovlašćenja, ona smatra da je danas situacija svakako bolja u odnosu na period od prije 10 ili 15 godina, kada smo svjedočili mnogo većem broju prijava od strane građana, kako Građanskoj alijansi, tako i instituciji Ombudsmana, ali i samom tužilaštvu.

– Upravo zbog takvog stanja tokom tog perioda, civilni sektor i Ombudsman dali su snažan doprinos smanjenju ove pojave kroz izjave u medijima, rad na jačanju kapaciteta policijskih službenika, ali i predstavnika sudstva u tužilaštva, kroz monitoring institucija u kojima se nalaze lica lišena slobode i na kraju davanjem preporuka kroz analize i izvještaje. Od ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića očekujemo prepoznavanje ovog problema i snažan doprinos da se koriste svi raspoloživi mehanizmi za eliminaciju torture. Podržavamo izjave novog ministra, koji je obećao čvrstu borbu protiv kriminala, pa samim tim očekujemo da će se baviti i svim nezakonitim radnjama policijskih službenika – poručila je Dubak.

Da Crna Gora mora pojačati napore u sprovođenju efikasnih, djelotvornih i nezavisnih istraga u cilju rješavanja slučajeva policijske torture i nezakonite upotrebe prinudnih mjera navodi se i u nedavno objavljenom izvještaju Evropske komisije, koji se odnosi na period od juna prošle do juna ove godine.

Građanima objasniti procedure i pravila

Dubak naglašava da je potrebna snažnija podrška javnosti po pitanju ophođenja policijskih službenika prilikom vršenja službenih radnji.

– I dalje postoje segmenti društva koji pokazuju određenu dozu tolerancije, ili čak podrške, prema policijskoj torturi, što često proizilazi iz različitih faktora poput nedostatka informacija o konkretnim slučajevima, ili iz ukorijenjenih predrasuda prema određenim grupama stanovništva. Kako bi građani mogli reagovati na adekvatan način, moraju biti upućeni u same procedure i pravila postupanja policijskih službenika, pa je u tom cilju neophodno raditi na njihovoj edukaciji kada je u pitanju npr. postupak lišenja slobode, zatim uzimanja obavještenja od građana u policijskim stanicama, ali i prilikom zaustavljanja od strane saobraćajne policije, istakla je Dubak, uz ocjenu da je neophodan i veći doprinos medija po pitanju informisanja građana i podizanja njihove svijesti o pomenutom problemu.

foto:ilustracija/elements.envato

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA