Zbog diskriminacije pred sudom 76 predmeta

Čak 43 odsto građana Crne Gore ima negativan stav o LGBT populaciji, podaci su iz 2022. godine objavljeni u Vladinim dokumentima. U dokumentu na sajtu Vlade Crne Gore pod nazivom „Nacrt sektorske analize LGBT“, a koji potpisuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, stoji da se mnogi LGBT pojedinci u Crnoj Gori i dalje suočavaju sa preprekama i diskriminacijom.

Dokument potpisuje ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka. 

„Kada se vrijednosti uporede sa istraživanjem od prije dvije godine, povećan je procenat i onih koji imaju negativan (sa 38,6% 2020. godine, na 43,0% 2022. godine), ali i onih koji imaju pozitivan stav prema LGBT populaciji (sa 5,3% 2020. godine na 7,4% 2022. godine). Ovaj podatak jasno ukazuje da je homofobija i transfobija u Crnoj Gori još uvijek izražena i na visokom nivou, te da kvalitet života ove društvene grupe bitno zavisi od jačanja bezbjednosti i institucionalne zaštite ljudskih prava LGBTI osoba“, dodaje se u dokumentu. 

Uzroke ovakvog odnosa građana i građanki prema LGBT osobama, piše u dokumentu, „treba tražiti u snažnom uticaju anahronog dijela tradicijskog nasljeđa, koje u postojanju LGBT osoba vide kršenje morala i vrijednosti o poželjnom načinu života“. 

LGBT populacija najčešća meta govora mržnje 

U kontekstu društvenog prihvatanja LGBT osoba u Crnoj Gori indikativan je i Izvještaj ECRI-ja o Crnoj Gori, navodi se u dokumentu, koji konstatuje da je LGBT zajednica u našoj zemlji najčešća meta govora mržnje i nasilja.

Ističe se da se društveni mediji u velikoj mjeri koriste za napade na LGBT osobe, te da one doživljavaju različite oblike diskriminacije u svom svakodnevnom životu.

U sudovima 76 predmeta diskriminacije i napada 

Alarmantni podaci stižu i iz Višeg suda za prekršaje u Podgorici. 

Naime, u 2022. godini sudovi su imali ukupno u radu 76 predmeta u kojima je procesuirana diskriminacija ili drugi oblici napada na pripadnike LGBT zajednice.

Diskriminisani i na radnim mjestima 

Istraživanje koje je radila NVO CEDEM u 2022. godini pokazalo je da je diskriminacijan LGBT osoba najizraženija u oblasti zapošljavanja, čak 53,5 odsto. 

„Trendovi su u ovom pogledu negativni u proteklom desetogodišnjem periodu. Ovo je podatak koji se kontinuirano ponavlja u svim istraživanjima od 2010. godine do danas. Prema tome, gotovo da nema sumnje da u postupcima i procedurama u oblasti zapošljavanja postoje ozbiljni problemi kada je
riječ o regrutaciji s obzirom na određene distinktivne diskriminativne kriterijume, kao i mogućnosti kršenja drugih prava iz radnog odnosa“, piše u Vladinom dokumentu. 

Podsjetimo, preporuka Komiteta ministara državama članicama koje pretenduju za članstvo u Evropsku uniju jesu upravo mjere za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije
ili rodnog identiteta.

Stoga, Komitet traži od država članica da obezbjede djelotvornu zaštitu od diskriminacije LGBTI osoba pri zapošljavanju i radu, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

To podrazumijeva i preduzimanje mjera u pogledu pristupa zapošljavanju i unapređenja na poslu, otpuštanja, zatim u pogledu plate i drugih radnih uslova, uključujući sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje uznemiravanja i drugih oblika viktimizacije.

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA