Završne riječi za tragediju na Obzovici – Advokatica Zeković: „Optuženi pred sudom formalno pokazao žaljenje“

Pred Osnovnim sudom na Cetinju, danas su održane završne riječi u predmetu protiv optuženog Nika Nikčevića, zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Riječ je o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11.07.2022. na Obzivici, u kojoj su smrtno stradali Stanojević Marko (24 ) i Đurković Milica (27). U ovom udesu teže su povrijeđene tri osobe.

Prije samog početka iznošenja završnih riječi, punomoćnica oštećenih advokatica Maja Zeković  je navela da  imajući u vidu priložene dokaze odbrane sa prethodnog pretresa, što se tiče izvještaja ljekara specijaliste i dokumentacije koja se odnosi na okrivljenog Ničevića, da je u pitanju medicinska dokumentacija od strane privatne ordinacije. 

-Što se tiče medicinske dokumentacije dostavljene na ime supruge okrivljenog smatra da ista nije relevantna za ovaj postupak- navela je Zeković.

Predstavnik tužilaštva, tužiteljka Sanja Radunović u završnoj riječi navela   da su provedenim dokazima potvrđeni navodi optužnice, da je dokazano da je optuženi izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

-A  to posebno nalazom i mišljenjem vještaka saobraćajne struke koji je utvrdio uzrok nastanka saobraćajne nezgode, a takođe i nalazom i mišljenjem vještaka sudske medicine, te dijelom i iz odbrane optuženog. Stoga, ostajem kod optužnice i predlažem sudu da optuženog oglasi krivim zbog krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret i osudi ga na kaznu po zakonu, imajući pritom u vidu sve otežavajuće i olakšavajuće okolnosti- navela je tužiteljka.

Predstavnik oštećene porodice Dragan Stanojević, otac mladića koji je stradao u ovoj nesreći,  u završnoj riječi je kazao da razumijem saobraćaj i da je sam vozač, ali da jedno ne razumije.

– A  to je činjenica da optuženi za svih ovih devet mjeseci nije došao kod nas da pokaže saosjećanje slično. Od toga dana u našoj kući se ugasila svijeća, ne umijemo se radovati, i zbog svega posebno nam je ovo neshvatljivo da optuženi nije došao za cijelo ovo vrijeme. Mogao je i neko drugi umjesto njega doći, način za to iskazivanje je mogao naći. Dodajem da je i moja supruga bolesna i da je očekuje operacija, ali o tome nijesmo prilagali medicinsku dokumentaciju, to ne smatramo umjesnim. Pridružujem se krivičnom gonjenju protiv optuženog i postavljam imovinskopravni zahtjev- kazao je pred sudom Stanojević

Punomoćnica oštećenih porodica Đurković i Stanojević, advokatica Maja Zeković u završnoj riječi je istakla da je porodica pokojne Milice Đurković, njen otac i majka, dolazili u ovaj sud dva puta i dodala da oni danas nisu imali snage da se pojave i po treći put…

-Budući da smo ovdje u sudnici svjedočili da su se gušili u suzama, a bez namjere da time na bilo koji način ometaju tog postupka niti da svoju bol na bilo koji način drugima ističu ili pokazuju. Međutim, činjenica je da upravo kao i otac pokojnog Marka koji je danas naveo suštinsku stvar koja se tiče predmeta ovog postupka na identičan način osjećaju i doživljavaju i porodica oštećenih Đurković. Ono na što ja kao punomoćnik oštećenih porodica imam obavezu danas da skrenem pažnju jeste da takođe stojim iza stava Dragana Stanojevića koji je danas iznio pred sudom, a to je da se saobraćajka nažalost svakome može desiti i da svi kada uđemo u auto nažalost postajemo potencijalne ubice- navela je Zeković i dodala da međutim, postoji nešto drugo, a to je ta razlika u ljudskim i karakternim crtama kada se dese takve situacije.

-Pa ono što se ne može prećutati u ovom konkretnom slučaju jeste ipak činjenica da nakon što se desila tragedija u kojem su dva mlada života poginula, da okrivljeni zaista nije na bilo koji suštinski način pokušao da dođe u bilo kakav kontakt sa porodicama oštećenih. S druge strane takođe je činjenica da je optuženi pred ovim sudom pokazao žaljenje za ovom nezgodom, što kao profesionalac i kao punomoćnik oštećenih porodica a imajući sve ove okolnosti u vidu ne mogu drugačije da okarakterišem osim kao formalno, a ne suštinsko žaljenje, i više kao upravljeno na položaj u ovom postupku- kazala je advokatica Zeković u završnoj riječi.

Ona je navela i da  „suštinsko saosjećanje žaljenje bi se ogledalo u tome da ovako netipično razumne porodice i roditelji poginule djece, danas pred sudom budu u prilici da kažu da osjećaju veliku odgovornost i sažaljenje i saosjećanje od strane optuženog koje im je on nesebično pokazivao ovih 9 ipo mjeseci i da bi to bio njihov razlog čak i da se ne pridruže krivičnom gonjenju“.

-Međutim, u ovoj tragediji je izostao taj da kažem najvažniji momenat. Ono što mi je takođe obaveza da ukažem jeste da iz generalija okrivljenog Nikčevića proizilazi da je dobrog imovnog stanja, a isto tako da je nezaposlen što predstavlja još jednu indikativnu činjenicu, dok okolnost a to je njegovo držanje nakon izvršenja krivičnog djela se takođe ogleda iz još jedne indikativne činjenice, a to je da im prvi glavni pretres iako je uredno obaviješten, i ako sam ja više puta zvala sud da provjerim da li će biti uslova za pretres, a pazeći na evidentnu traumu roditelja poginule djece da ih ne izlažem uzaludnom stresu, okrivljeni se nije pojavio na taj glavni pretres, već je odbrana tog dana 10 min prije početka pretresa podnijela predlog radi pregovaranje eventualno o priznanju krivice, što se ne može cijeniti kao adekvatno i zaista pokazano odgovarajuće saosjećanje u ovakvom predmetu. Iz navedenih razloga od suda očekujem da će sve ove okolnosti na objektivan način imati u vidu- poručila je advokatica Zeković na kraju iznošenja završnih riječi.

Punomoćnica oštećenih Stegnaja Anite i Saše, advokatica  Andrijana Razić je navela da  se pridružuje završnim riječima zastupnice optužbe i punomoćnice oštećenih porodica Stanojević i Đurković.

Punomočnica oštećene Milatović Aleksandre, advokatica Jelena Tadić Palibrk je takođe navela da se  pridružuje završnim riječima zastupnice optužbe i punomoćnice oštećenih porodica Stanojević i Đurković.

Advokat Lazar Aković, koji zastupa optuženog Nika Nikčevića, u završnoj riječije kazao da „živimo u društvenoj eri kada je nažalost neminovnost da saobrać nosi ljudske živote“.

-S obzirom da je moj branjenik u cjelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom i izrazio iskreno žaljenje i kajanje zbog tragičnog događaja i nastalih posledica, te time doprinio da se ovaj krivični postupak što efikasnije okonča, a time i spriječi da se dodatno ne povređuju osjećanja oštećenih. Meni kao njegovom braniocu ne preostaje ništa drugo već da zamolim sud da mu izrekne adekvatnu krivičnu sankciju, a mislim da je u konkretnom slučaju adekvatna kazna zatvora ispod zakonskog minumuma jer na strani okrivljenog u odsustvu otežavajućih okolnosti postoje brojne olakšavajuće okolnosti i to: priznanje djela i izraženo kajanje, te korektno držanje optuženog na glavnom pretresu, doprinos oštečenog Stegnaje nastanku predmetne saobraćajne nezgode, činjenica da i sam optuženi snosi posledice izvršenja krivičnog djela koje se ogledaju i u tome da ima ozbiljne psihičke probleme i patnje, da ranije nije osuđivan, da je otac dvoje djece od kojih je jedno maloljetno, da je nezaposlen i da je supruga optuženog ozbiljnog teškog narušenog zdravstvenog stanja- kazao je advokat Aković.

Dodao je da je dužan da da i osvrt vezano za ponašanje optuženog i njegove porodice nakon nastanka predmetne saobraćajne nezgode.

-Optuženog i njegovu suprugu lično poznajem oko 30-tak godina, ljudske i karakterne crne mog branjenika su takve da se radi o čovjeku visokog morala i čovjeku koji itekako pati zbog tragičnih posledica što je jedino i ljudski i razumno. Nakon nastanka predmetne saobraćajne nezgode optuženom je određen pritvor, a njegova supruga sa svojim bratom je pošla na saučešće kako bi izjavila isto članovima obije porodice. Mimo toga poslati su i telegrami oštećenim porodicama. Od njihove porodice objavljene su i čitulje kao jedan ljudski saosjećanja. Nakon izlaska iz pritvora okrivljeni je preko nekih svojih prijatelja pokušavao da dođe do oštećenih porodica i da stupi u kontakt sa njima, ali nažalost nije uspio u tome U konačnom da mogu da se vrate životi tih mladih ljudi okrivljeni bi vrlo rado dao s7856 voj život..-naveo je advokat Aković u završnim riječima.

Optuženi je nakon toga kazao da prihvata završnu riječ svog branioca.

Presuda je zakazana za 26. april.

„Boli neistina koju je branilac optuženog rekao“

Kao i nakon prethodnog ročišta, i ovaj put porodice oštećenih i njihovi punomoćnici su u izjavi za medije ukazali da sve do današnjeg suđenja ih niko od porodice optuženog nije kontaktirao. Oni smatraju da je to bila ljudska dužnost.

Dragan Stanojević, otac Marka Stanojevića mladića koji je tragično izgubio život u ovom udesu, kazao je  u izjavi za portal  da je za njih uvreda ono što je rekao advokat optuženog Lazar Aković.

-Vrlo su neumjesni bili navodi advokata Lazara Akovića koji zastupa optuženog, koje je naveo  posle mog izlaganja, gdje sam rekao da članovi porodice optuženog su mogli naći način da dođu do nas,a nisu. Njegov advokat je rekao da su oni pokušavali, preko prijatelja da dođu do nas…Crna Gora je mala, trebali su argumentovano navesti imena tih prijatelja…Ja i moja porodica nismo imali ni jedan poziv za ovih devet mjeseci od strane bilo koga ko je blizak sa optuženim Nikčevićem..Ružno je da se iznese neistina, da branilac kaže da su nas kontaktirali bezuspješno, jer ispada da nismo htjeli da prihvatimo njihov poziv…-kazao je Dragan Stanojević.

On se pita zašto odbrana nije argumentovano imenovala te ljude jer, kako naglašava, nije rekao neistinu i to ne bi uradio zbog svog sina.

-Moguće da je optuženi dobar i pošten čovjek, ali to nije u ovome slučaju pokazao…Čitulju i telegram jesu poslali i objavili, to je u ovom slučaju najlakše…Na saučešće mom sinu bila je „rijeka“ ljud. Ako su bili, bio je red da se predstave, da znamo da su došli i da su to oni…-poručio je Dragan Stanojević, otac Marka Stanojevića, mladića koji je u pomenutom udesu izgubio život.

Sa njegovim riječima saglasna je i njegova supruga Slađana Stanojević, majka Marka Stanojevića.

Aleksandra Milatović, koja je u pomenutom udesu zadobila teške tjelesne povrede, kazala je da je i ona imala nakon današnjeg suđenja propušten poziv sa nepoznatog broja, za koji ne zna da li pripada nekom od članova porodice optuženog. Ona se pita, kako je rekla u izjavi, gdje je porodica optuženog bila sve ovo vrijeme do danas. Ukazala je da je njen oporavak trajao sedam mjeseci, od toga mjesec dana je bila u krevetu.

-Saglasna sam sa porodicama tragično nastradalih u ovom događaju, i smatram da je optuženi mogao da kontaktira sa mnom ili mojom porodicom, bar da pita kako sam ja, ili kako su porodice nastradalih. Ako su oni koji su izgubili svoje najmilije, izgubili smisao žvota mogli da mene i moju porodicu zovu svih ovih mjeseci koliko je trajao moj oporavak i pitaju za zdravlje i da li mi treba bilo koja vrsta pomoći, smatram da je mogla i osoba koja je izazvala tragediju. Takođe, moram naglasiti da sam ja prije svega pokretna a i živa iz razloga sto je J.K, kao očevidac, zvala hitnu pomoć i držala mi glavu da mogu da dišem, dok okrivljeni nije ni prišao autima, prema riječima ocevidaca, već je samo iz svog auta izveo psa- kazala je nakon današnjeg ročišta Milatović.

Izvor: DAN

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA