Vrhovni sud ukinuo rješenje o izručenju Do Kvona

Vrhovni sud ukinuo je rješenja o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji i predmet vratio podgoričkom Višem sudu na ponovno odlučivanje.

Na taj način uvažen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva čime su ukinuta rješenja Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore.

„U situaciji kada se radi o konkurenciji zahtjeva dvije države za izručenje istog lica, a ne o sukobu zahtjeva za izručenje istog lica, kako to nalaze nižestepeni sudovi, obaveza suda je da u skladu sa svojim ovlašćenjima utvrdi da li su ispunjeni zakonski uslovi za izručenje okrivljenog u odnosu na svaku zamolnicu po naosob, nakon čega nadležni ministar, a ne sud, odlučuje o dozvoli i redu prvenstva izručenja.

U konkretnom slučaju prvostepeni sud nije mogao donijeti rješenje u skraćenom postupku, a posebno nije mogao donijeti rješenje o izručenju, kojim dozvoljava, odnosno odbija izručenje, o čemu shodno odredbi čl.22 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima odlučuje ministar pravde, kako se to osnovano zahtjevom za zaštitu zakonitosti ukazuje.“

Identičan stav je imao i Apelacioni sud Crne Gore koji je iskazao u svojim odlukama: Kvž.br.484/2015 od 14.12.2015.godine; Kvž.br.521/16 od 10.11.2016.godine i Kvž.br.563/2020 od 07.12.2020.godine“, navodi se u saopštenju.

Foto: Boris Pejović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA