(VIDEO) Nikšić: Za dva mjeseca 14 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici

U Odjeljenju bezbjednosti Nikšić, bilježe porast broja slučajeva porodičnog nasilja posebno kada su u pitanju krivične prijave i krivična djela, dok je smanjen broj prekršajniih prijava u odnosu na prethodne godine.

To je za RTNK kazala Žana Nikolić, koordinatorka referata za suzbijanje maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić. Za posljednja dva mjeseca ove godine zabilježene su 43 prekršajne prijave iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i 14 krivičnih prijava.

„Od 1.januara do 31.maja ove godine imamo 90 prekršajnih prijava i 29 krivičnih prijava, dok je u istom ovom vremenskom periodu 2023.godine bilo 119 prekršajnih prijava i 12 krivičnih. Što se tiče odnosa između krivičnih prijava imamo povećanje od 17 prijava ili približno 141 odsto veći broj krivičnih prijava nego što je to bilo u prethodnom periodu“, kazala je Nikolić za RTNK.

Ozbiljan i temeljan pristup svih državnih organa u borbi protiv nasilja u porodici je neophodan, ističe Nikolić-od policijskih službenika, tužilaštva kako bi se  teški oblici  nailja, kvalifikovali kao krivično djelo a ne kao prekršaj. Iz dugogodišnjeg iskustva Nikolić primjećuje da se porodično nasilje češće dešava za vrijeme praznika, tokom vikenda i u večernjim satima kada je porodica na okupu.

U koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, službenici ovog  Odjeljenja, kako napominje Nikolić, preduzimaju niz preventivnih akcija, kao i određene mjere za  učinioce nasilja u porodicu -zabrana približavanja, uznemiravanja i uhođenja kao i udaljenje iz stana.

Činjenica da se desilo porodično nasilje iziskuje hitno reagovanje, ističe Nikolić.

Smatra i da bi kazne treblo da budu strože. Inače, naša država je među prvim potpisnicama Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici tzv. Istanbulske konvencije čime se obavezala da spriječava nasilje nad ženama, zaštiti žrtve, a nasilnike adekvatno procesuira.

Bojana Kostić

video:RTNK

foto:ilustracija/envato

NIKŠIĆ PROGNOZA