Gazivoda: Begović treba i u narednih pola godine da bude v.d. VDT-a

Danas je održana sjednica Tužilačkog savjeta.

12.41 U izvještaju disciplinske tužiteljke za jun 2023. navodi se da je ona obrađivala pet predmeta.

12.05 Sekretar Sekretarijata TS Mithat Kuč kazao je da je ovoj godini podnijeto 70 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca.

Od tog broja je šest u cjelosti pritužbi bilo osnovano, dok su tri bile djelimično osnovane.

11.44 Stevo Muk, Bojan Božović, Miloš Vuksanović, Filip Jovović i Siniša Gazivoda bili su da se predlog Muka uvrsti, dok su ostali članovi TS glasali protiv.

Bilo je potrebno šest glasova članova TS da predlog bude uvršten na dnevni red.

11.17 I članica TS Ana Radović smatra da je TS malo preuranio sa ovim pitanjem i naglasila da ukoliko Begović želi da bude v.d. VDT-a ona smatra da je „dobro da ona nastavi sa obavljanjem ove funkcije zbog stabilnosti funkcionisanja organizacije“, navela je Radović.

„Ne znam ja šta je nestabilnost ali to je neka druga tema jer v.d. VDT-a ima ista zakonska ovlašćenja kao i VDT u punom mandatu“, dodao je Muk.

Njegov predlog tokom glasanja nije imao većinu pa nije uvršten u dnevni red današnje sjednice TS.

11.13 I predstavnica tužilačke organizacije Đurđina Ivanović je da je njeno mišljenje što se tiče ovog pitanja isto kao i u vrijeme konstitutivne sjednice ovog TS.

„Smatram da v.d. VDT-a može biti samo izabrani tužilac“, kazala je Ivanović.

Raspisivanje javnog poziva za v.d. VDT-a iako ga nema kao opcije u Zakonu o državnom tužilaštvu za člana TS Filipa Jovovića je „dobar put jer je to TS već uradio“.

I član TS Miloš Vuksanović je kazao da je malo zatečen predlogom Muka ali da ne može biti protiv toga jer „smo to već imali“.

„Nazire se da ćemo cijeli mandat TS provesti u v.d. stanju. Nisam protiv tog predloga ali jesam da Begović treba da nastavi sa vršenjem funkcije zbog funkcionisanja sistema“, kazao je Vuksanović.

11.11 Član Ministarstva pravde Bojan Božović je sa konstatacijom Gazivode „kako najbolje pogriješiti“ postavio dilemu zašto bi sada radili drugačije u odnosu na februar ove godine.

„Ako bi raspisali poziv samo usložnjavamo taj proces ali da vidimo i donesemo odluku. Ali stalno nam je neka improvizacija po ovom pitanju zbog zakonskih manjkavosti“, rekao je Božović.

Član TS Siniša Gazivoda kazao je u uvodnom dijelu da „smo imali oprečna mišljenja oko javnog poziva za v.d. VDT-a“.

„Mi smo to uradili dva puta do sada ali teško mi je da se orjentišem po ovom pitanju. Ne bih želio da tu nekome ograničim bilo kakvu mogućnost ali mislim da nema smisla da se svakih pola godina mijenja v.d. VDT-a. Sve kritike vezane za TS za okolnosti oko izbora v.d. VDT-a što se ne bi desilo da je neko radio svoju zakonsku obavezu i izabrao VDT-a u punom mandatu. Ovo jeste improvizacija i sve nas dovodi u jednu nezavidnu situaciju zbog čega je naišlo na jednu kritiku javnosti“, kazao je Gazivoda.

On je naveo da ne polemišući sa bilo kakvom kritikom posebno sa relevantnih adresa ali je u dilemu šta je pametno činiti.

„Česta personalna promjena mislim da nije dobra za funkcionisanje sistema“, rekao je Gazivoda, koji smatra da Begović treba i u narednih pola godine da obavlja tu funkciju.

„Mogu da tvrdim da nismo nijednom postupili suprotno normi i duhu zakona, rekao je Gazivoda i dodao: „Kako je najbolje pogriješiti“.

11.08 Član Tužilačkog savjeta Stevo Muk tražio je na početku sjednice tog tijela da se u dnevni red uvrsti donošenje odluke o raspisivanju oglasa za v.d. vrhovnog državnog tužioca.

Muk je kazao da je potrebno da se donese odluka o objavi javnog poziva.

„Moje mišljenje je da ste vi kao v.d. VDT-a u direktnom sukobu interesa ali želim da vam skrenem pažnju na tu činjenicu“, kazao je Muk.

Aktuelnoj v.d. VDT-a Tatjani Begović 6. avgusta ističe polugodišnji mandat.

Evropska komisija je u nedavnom neformalnom dokumentu non-pejper je oštro kritikovala način na koji je Tužilački savjet 6. februara izabrana na tu funkciju.

Begović je kazala da „ne misli da je u konfliktu interesa“.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA