Uniprom podnio krivičnu prijavu protiv Abazovića, Novaković Đurović, Milutina Đukanovića…

Kompanija “Uniprom” Nikšić podnijela je krivičnu prijavu protiv Dritana Abazovića, predsjednika Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu, Ane Novaković Đurović, ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u tehičkom mandatu, Draška Boljevića, Izvršnog direktora Fonda za zaštitu životne sredine i Milutina Đukanovića, predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, jer su, kako se navodi „zajedničkim djelovanjem po principu podjele posla u okviru kriminalne aktivnosti, dana 27.02.2023. godine mimo procedure (zakona i uredbe), bez javnog poziva dodijelili besplatne emisione kredite “Elektroprivredi Crne Gore” u iznosu 222.515,53 t CO2, vrijednosti 5,5, miliona eura“

„Okrivljeni Abazović kao Predsjednik Vlade dogovorio sa ministarkom Novaković Đurović i predsjednikom odbora direktora Milutinom Đukanovićem a sproveli preko pridruženog člana kriminalne grupe direktora Eko fonda Boljevića, koji je ovu količinu upisao u Registar Eko fonda i ako su svi znali da je upisana količina veća od ona koja im pripada za 2022. godinu, pa su postupajući sa direktnim umišljajem svjesni svojih nedozvoljenih radnji a radi sticanja nezakonite dobiti “Elektroprivredi Crne Gore”, navodi se u prijavi UNIPROM-a. 

U prijavi se navodi i da su predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novakvoić Đurović, direktor Fonda za zaštitu životn sredine – Eko fond Draško Boljević, predsjednika odbora direktora “Elektroprivrede Crne Gore“AD Nikšić Milutin Đukanović u toku 2022. godine postali članovi kriminalne družine sa ciljem vršenja krivičnih djela radi sticanja dobiti i moći u dužem vremenskom trajanju a najkraće za onoliko za koliko se budu nalazili na javnim funkcijama na kojima su sada.

„Zakonom o zaštiti negativnih uticaja od klimatskih promjena (Sluzbeni list CG:br.73/19) I uredbom o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola sa egektom staklene baste( Službeni list CG:br.08/20) privredni subjektima u Crnoj Gori dodijeljen je status operatera stacionarnog postrojenja I po tom osnovu ostvaruju parvo na dodjelu besplatnih emisionih kredita kao srazmjera u ostvarenoj emisiji-ekvivalentu ostvarene proizvodnje (dati u azuriranom izvjestaju o klimatskim promjenama – izradjen od strane UNDP-a). Broj emisionih kredita koji pripadaju operaterima izdaje se u skladu sa referentnim periodom, posmatranja i mjerenja a to je period 2005-2008. godina definisan regulativom evropskog parlamenta 2003/87/EZ“, piše u prijavi.

Foto: Uniprom

NIKŠIĆ PROGNOZA