U zaostalim specijalnim predmetima nema ko da sudi

Ni tri mjeseca od kako je predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić na sjednica Sudskog savjeta obavijestio članove tog tijela da u sudu kojim rukovodi postoji zaostatak u 138 predmeta u specijalnom odjeljenju, do čega je došlo usled nedovoljnog broja sudija i velikog priliva predmeta, ali i usled nedostatka prostornih kapaciteta, još nije pronađen način na koji bi se to pitanje riješilo.

Novoizabrani ministar pravde Andrej Milović je odmah po stupanju na tu funkciju uputio dopis Višem sudu u kojem predlaže da sudije rade i u popodnevnoj smjeni kako bi se smanjio zaostatak u 138 specijalnih predmeta, nakon čega je uslijedio i odgovor iz Višeg suda. Sudije Višeg suda su se izjasnile tim povodom i zaključile da je rad u popodnevnoj smjeni neizvodljiv zbog niza faktora koji na to utiču. Ovom je prethodilo odbijanje njihovih kolega iz Vrhovnog suda i Apelacionog suda da postupaju u ovim predmetima.

– Odgovor ministru pravde Andreju Miloviću dostavljen je u ostavljenom roku, a uz njega su priložena mišljenja svih sudija specijalnog odjeljenja o mogućnosti organizacije rada u dvije smjene. Sudije su se izjasnile uglavnom u pravcu toga da bi ovakav rad bio tehnički teško izvodljiv jer bi zahtijevao dvokratni rad i drugih državnih organa, u prvom redu tužilaštva i službe obezbjeđenja. Značajni prekovremeni rad zaposlenih koji nisu direktno vezani za suđenje, posebno imajući u vidu da u vijećima postupaju i sudije koje nisu iz specijalnog odjeljenja, morao bi biti angažovan i u odnosu na iste, čime bi poremetili svoj rad u svojim primarnim odjeljenjima – kazala je za „Dan“ Marija Raković, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću u podgoričkom Višem sudu.

Ministar pravde tražio je od predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića i od vršioca dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesne Vučković da rad specijalnog odjeljenja organizuju u dvije smjene kako bi povećali efikasnost u rješavanju predmeta i spriječili da više okrivljenih kojima uskoro ističu tri godine bez prvostepene odluke izađe iz pritvora.

Milović je u dopisu tražio od Savića da najkasnije do 17. novembra Ministarstvu pravde dostavi informaciju koja će sadržati podatke o predmetima u kojima je okrivljenima prije skoro tri godine određen pritvor, a da u tim postupcima još uvijek nije donijeta prvostepena presuda.

– U cilju pronalaženja adekvatnih i održivih rješenja za prevazilaženja problema nastalih u radu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, potrebno je da Ministarstvu pravde dostavite informaciju koja će sadržati sledeće podatke: poslovne oznake predmeta u kojima je okrivljenima prije skoro tri godine određen pritvor, a da u tim predmetima još uvijek nije donijeta prvostepena presuda (sa naznakom datuma isticanja pritvorskog roka od tri godine); imena i prezimena okrivljenih kojima je određen pritvor u navedenim predmetima, ali i imena i prezimena postupajućih sudija u navedenim predmetima – piše u dopisu ministra pravde.

On je u dopisu v.d. predsjednice Vrhovnog suda izrazio zabrinutost zbog činjenice da će više okrivljenih lica kojima je skoro prije tri godine potvrđena optužnica zbog izvršenja krivičnih djela iz nadležnosti Višeg suda, usled neefikasnosti rada Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici i činjenice da u tim predmetima još uvijek nije donijeta prvostepena presuda, uskoro izaći iz pritvora.

– S tim u vezi, a budući da je predsjednik Višeg suda u Podgorici u više navrata isticao da je efikasnost rada ovog odjeljenja umanjena zbog nedostatka prostornih kapaciteta i ljudskih resursa, predlažem da u saradnji sa predsjednikom Savićem razmotrite mogućnost da se raspored radnog vremena u Višem sudu u Podgorici organizuje u dvije smjene. Podsjećam da je članom 37 Sudskog poslovnika propisano da raspored radnog vremena za sve sudove određuje predsjednik Vrhovnog suda – naveo je Milović.

Do Nove godine 14 okrivljenih na slobodi?

Predsjednik Višeg suda u Podgorici je 20. septembra ove godine pred Sudskim savjetom objelodanio zabrinjavajuće podatke. On je članovima tog tijela predočio da u specijalnom odjeljenju radi šest sudija, koje godišnje duže oko 25 predmeta, ali i alarmantan statistički izvještaj da je zaostatak čak 138 predmeta.

Tadašnji ministar pravde Marko Kovač tražio je od Savića podatak koliko okrivljenih će napustiti UIKS do kraja 2023. zbog isteka roka od tri godine.

Prema nezvaničnim podacima, najmanje 14 okrivljenih protiv kojih se vodi sudski postupak u predmetima organizovanog kriminala i korupcije izaći će iz pritvora do Nove godine.

Foto: Srđa Boljević/DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents