„U raciji u hotelu „Podgorica“ bilo prekomjerene upotrebe sile“

Učestali napadi na državnu tužilačku organizaciju od strane odlazećeg premijera Dritana Abazovića u suprotnosti su sa evropskim standardima, kazao je za Gradsku kriminolog i profesor Pravnog fakulteta Velimir Rakočević. 

Kako ističe, suzbijanje svih oblika kriminalnih aktivnosti apsolutni je prioritet, ali se to ne smije sprovoditi nauštrb garanciji ljudskih prava i sloboda.

„Iako racija kao operativno-taktička radnja ne zahtijeva naredbu, od izuzetne je važnosti da policija ima osjećaj za srazmjeru i da postupa oprezno dok je sprovodi“, istakao je Rakočević. 

Prema njegovim riječima, postupanje pripadnika PTJ u toku racije u hotelu „Podgorica“, ukazuje da je bilo i prekoračenja upotrebe sile nad prisutnima u hotelu, iako ništa nije ukazivalo da oni imaju kriminalne sklonosti. 

“Vrlo je važno da se poštuju određeni standardi, što će reći da prema licima koja su predmet racije da se postupa sa izraženom opreznošću, i sa nanošenjem što manje štete, što će reći da, bez obzira o kojem licu je riječ, da se mora poštovati njegova ličnost i ljudsko dostojanstvo. Odnosno, da se upotrijebi uvijek blaže sredstvo, a ne teže. Iz onoga što je dostupno, ipak se moglo vidjeti da je u nekim slučajevima ta upotreba sile bila iznad dozvoljene”, navodi Rakočević. 

Iako tužilaštvo, prema standardima Evropske unije, mora biti samostalno i nezavisno, Rakočević tvrdi u Crnoj Gori svjedočimo svakodnevnoj torturi nad tužilaštvom od strane vladajućih struktura.

“Ono što je važno, što se posebno ističe, je da ne smije biti instrument koji se koristi u interesu bilo koje društvene, političke ili vjerske grupe, ili bilo kog dijela vlasti, niti zaštitnik smije biti njenih pristalica. Ovaj uslov je od ključne važnosti. Izvršna vlast je nepoželjna i ona ne smije da se upliće u rad tužilaštva”, kazao je Rakočević.

Nosioci javnih funkcija moraju se ponašati racionalno i voditi računa o svakoj izgovorenog riječi, jer je, kako je istakao, potpuno pogrešno tražiti krivca na drugoj strani za nedostatak rezultata u okviru svojih odgovornosti.

“Tako da je jasna pozicija predsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova i svih drugih nosilaca javnih funkcija. Vrlo je važno da se, upravo po principu profesionalizma, da se krećemo u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti. Čim se izađe iz toga, onda imamo problem u nesnalaženju i nerazumijevanju situacije. Drugi ne mogu biti krivi ukoliko mi nijesmo uspješni i efikasni u radu”, objašnjava Rakočević.

Crna Gora svjedoči ustaljenoj kulturi nasilja, za koju najveću odgovornosti imaju vladajuće elite, koje u kontinutetu ne podstiču istinski demokratski dijalog, kritičko mišljenje, niti pozivaju na kompromis, poručio je Rakočević.

Foto: Mara Babović

NIKŠIĆ PROGNOZA