Crnogorska policija učestvovala u evropskoj akciji: U našoj državi uhapšeno 45 osoba

Uprava policije je učestvovala u koordinisanim zajedničkim aktivnostima u okviru EMPACT Zajedničkih akcionih dana za zemlje Jugoistočne Evrope 2023 (SEEJAD 2023), koje su sprovedene od 13. do 18. novembra, a u kojima su učestvovale službe za sprovođenje zakona širom Evrope, saopšteno je iz Uprave policije.

„Zajednički su preduzimane aktivnosti na suzbijanju trgovine vatrenim oružjem, narkoticima, trgovine ljudima, krijumčarenju migranata i otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa, a operacija je koordinisana iz Međunarodnog koordinacionog centra uspostavljenog u Skoplju, gdje su bili prisutni službenici zemalja učesnica“, navodi se u saopštenju.

U aktivnostima učestvovalo je 26 evropskih zemalja (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Republika Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo), a uz podršku EUROPOL-a, EUROJUST-a, Frontexa, INTERPOL-a, kao i uz podršku međunarodnih partnera – EUBAM, IPA/2019, PCC-SEE. 

„Zajednički akcioni dani EMACT-a su bili usmjereni na pojačanu kontrolu prelaska državnih granica kao i sprovođenje ciljanih aktivnosti u zemljama učesnicama, a razmjena informacija je dovela do otvaranja 121 novog predmeta protiv kriminalnih grupa. Tokom pripremne faze, Europol je koordinisao razmjenu operativnih informacija, podržao operativnu koordinaciju, a takođe je omogućio i raspoređivanje stručnih timova na terenu. Posredstvom EUROPOL-a, Holandija je rasporedila dva tima sa specijalnim opremom za skeniranje na graničnim prelazima u Crnoj Gori i Grčkoj“, navodi se u saopštenju. 

U Crnoj Gori je, kako se dodaje, tokom sprovođenja akcije bilo angažovano 200 pripadnika organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije (Sektora za borbu protiv kriminala, Sektora granične policije, regionalnih centara bezbjednosti „Centar“, „Zapad“, „Sjever“ i „Jug“), a uz podršku službenika Uprave prihoda i carina.

„Na graničnim prelazima je bilo raspoređeno i osam K9 timova, a korišćena su dva uređaja za skeniranje. U našoj državi je kontrolisano 4.472 lica i 4.269 vozila, izvršen je pregled i pretres 247 objekata, kao i pregled 115 poštanskih pošiljki. U navedenom periodu zaplijenjeno je skoro 19 kilograma opojnih droga, od čega 18 kilograma kokaina. Takođe, oduzeta je puška, 94 komada municije, 6.500 eura i tri vozila. Osim toga, odbijen je ulazak za devet osoba, a izvršenim provjerama je utvrđeno da su 32 osobe prekoračile dozvoljeni boravak u Crnoj Gori. Prilikom granične kontrole izvršen je detaljan pregled na drugoj liniji kontrole 152 vozila i 201 lica. Tokom svih sprovedenih aktivnosti u Crnoj Gori je lišeno slobode 45 osoba“, saopštili su iz Uprave policije.

Tokom EMPACT Zajedničkih akcionih dana za zemlje Jugoistočne Evrope, u koje je bilo ukupno uključeno 22.488 policajaca, pokrenute su 163 istrage, provjereno je ukupno 288.774 entiteta – od čega 215.273 osoba, 67.277 vozila, 5.225 poštanskih paketa i izvršen je pretres 999 objekata. 

„Zemlje učesnice su otkrile 2.229 nezakonitih ulazaka, a realizovano je 566 lišenja slobode, od kojih je 218 bilo vezano za krijumčarenje migranata, 186 za trgovinu drogom, 69 za trgovinu vatrenim oružjem i 89 za druga krivična dela.  Ove aktivnosti su doveli do identifikovanja 114  falsifikovanih  dokumenata, oduzimanja 310 komada oružja, 20.206 komada municije i skoro tone opojnih droga, od čega oko 626 kg kokaina“, dodaje se u saopštenju.

Akcijom je koordinisala Španija, a Crna Gora koja u ovoj aktivnosti učestvuje kao kolider i aktivno je učestvovala u svim fazama pripreme i realizacije, te time doprinijela postignutim rezultatima pokazujući posvećenost međunarodnoj policijskoj saradnji i borbi protiv kriminala.

Foto: MUP

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents