Čeka li policajce opet pješačenje, dok njihovi automobili čekaju „penziju“?

Zbog toga što Ministarstvo unutrašnjih poslova godinama ne uspijeva da okonča tender za nabavku automobila za potrebe Uprave policije, krajem juna najvjerovatnije ponovo prijeti pješačenje ili nova molba da im se produži ugovor za korišćenje vozila kupljenih još 2018. godine.

Već tri godine traje strepnja da li će policija ostati bez jednog od osnovnih sredstava za rad, a svojevrsnoj drami još se ne nazire kraj, pa je teško i pretpostaviti kada će policijski “opeli”, koji su za šest godina prešli pozamašnu kilometražu, odvoziti posljednji krug.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Novica Obradović, kazao je “Vijestima” da je početkom sedmice obrazovana Komisija za pripremu tendera za nabavku motornih vozila – dva člana Uprave policije, tri MUP-a od čega su dvojica licencirani predstavnici za javne nabavke i službenik Auto-centra, koji bi trebalo da pomogne oko tehničke specifikacije za vozila policije.

“Komisija radi nezavisno od MUP-a, ali je moja molba bila da budu operativniji u pripremi dokumentacije. Pokušaćemo u najkraćem roku da se postupak sprovede, a službenici Komisije će se potruditi da se ne dese neki proceduralni problemi kako bi se sve završilo na najbolji način odnosno da ovu tendersku proceduru dovedemo do kraja”, kazao je Obradović.

Državni sekretar MUP-a nije želio da govori o rokovima u kojim bi se tenderski postupak mogao pozitivno okončati, ali je naglasio da se radi analiza da li da se vozila kupuju putem finansijskog ili operativnog lizinga.

Sudeći prema ranijim tenderskim postupcima za nabavku vozila za potrebe UP izvjesno je da sve i da se u kratkom roku besprekorno okonča tender, te da se pravosnažnim rješenjem donese odluka o najboljem ponuđaču, teško će iko do kraja juna, kada ističe sadašnji produženi ugovor, zbog krize na automobilskom tržištu isporučiti nova vozila.

Na posljednjem propalom tenderu iz 2022. godine javila su se dva ponuđača, a u propratnoj dokumentaciji tada su naveli da im je potrebno 170 odnosno 188 dana za isporuku vozila, čije su karakteristike tada tražene na platformi CNEJ.

Na osnovu toga nije teško zaključiti da će se i ovog puta pronaći ponuđač koji će u kraćem roku moći da isporuči nova vozila za policiju što će značiti da će MUP vjerovatno ponovo biti prinuđen da piše molbu za produženje ugovora za dotrajale automobile.

“Dok se ovaj postupak ne dovede do kraja ne možemo da razmišljamo o drugim opcijama”, odgovorio je Obradović.

Saga o policijskim automobilima počela je u proljeće 2021. godine kada je istekao trogodišnji finansijski lizing zato što je prema ugovoru Uprava policije imala pravo da koristi patrolna vozila do kraja maja te godine.

Zbog isteka lizinga, tada je uslijedila državna bruka jer su policajci, koji su dužili 139 patrolnih automobila, morali sukcesivno da predaju ključeve zbog čega su jedno vrijeme na zadatke išli pješice ili koristili privatne automobile.

Tadašnja ljetnja turistička sezona otvorena je sa nespremnom policijom, a problem je riješen nakon što se kroz hitan pregovarački postupak sklopio ugovor o produženju lizinga sa kompanijom “S Leasing”, pa je država najam izraubovanih vozila do kraja te godine platila 420.000 eura.

Godinu kasnije brukanje je izbjegnuto jer je na vrijeme MUP otvorilo nov pregovarački postupak o novom produženju lizinga što je državu za godinu koštalo oko 900.000 eura.

To je tada učinjeno kako bi se izbjegla pljenidba automobila, a ista matrica ponovljena je i 2023. godine, pa je država ponovo jednogodišnje korišćenje sa penalima platila nešto više nego 2022. godine.

Ukoliko se i ovaj tender, koji bi prema najavi državnog sekretara trebalo da se raspiše u što kraćem, roku, ne okonča kako su planirali, MUP će morati da traži dodatni novac od Vlade kako bi se napravio novi ugovor sa postojećom firmom, koja bi eventualno odobrila produženje korišćenja patrolnih vozila.

I takva opcija je pod znakom pitanja jer je pitanje koliko im je isplativo da održavaju i servisiraju poprilično istrošene automobile.

Tenderski postupak za nabavku policijskih automobila, koji je sprovođen u prvoj polovini 2022. godine, propao je jer navodno nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.

Taj postupak javne nabavke pokrenut je na portalu Centralnih javnih nabavki 17. 10. 2022. godine, a poništen je 29. decembra te godine.

Tokom 2023. iako je bilo planirano da Uprava za katastar i državnu imovinu formira komisiju za sprovođenje postupka za kupovinu policijskih automobila to nije učinjeno jer od Ministarstva unutrašnjih poslova, navodno, nisu dobili tehničke karakteristike nabavke, a u skladu sa potrebama UP.

Uprava za katastar i državnu imovinu tada je pojasnila “Vijestima” da će komisija biti formirana kada krajnji korisnik odnosno MUP/UP dostavi tehničke karakteristike nabavke, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

U informaciji MUP-a, koju su još 2022. godine dostavili Vladi, navodi se da oni nijesu krivci zbog toga što se kasnilo s raspisivanjem tendera za kupovinu novih 139 automobila za potrebe javne službe, navodeći da se taj resor nekoliko puta obraćao Upravi za katastar i državnu imovinu.

“Vozila s pravom prvenstva”

Vlada je donijela i zaključak za nabavku vozila za potrebe Uprave policije “s pravom prvenstva”.

Planom javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2024. godine odobreno je 3.000.000 eura za kupovinu automobila za policiju.

Komisija koja je obrazovana za pripremu tenderske dokumentacije, kako je to pojasnio državni sekretar, plan je da se traži od ponuđača da su dužni da vode računa o registraciji u toku trajanja lizinga, puni kasko, postavljanje obilježja UP, redovno i vanredno održavanje, zamjenu i kupovinu ljetnjih i zimskih guma, uslugu mobilnog servisa na putu…

Tenderom će se tražiti i da u slučaju totalne štete su dužni da zamijene novim vozilom.

Ono što nije poznato je da li će neko odgovarati za očigledan nemar ili neznanje jer država nije bila u stanju da okonča tender i kupi policiji automobile, koji su im više nego potrebni za patrolni rad.

Foto: Boris Pejović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA