Šta traže odbornici iz Budve: Božović da ne napušta stan, da mu se privremeno oduzmu putne isprave i vozačka…

Glasovima većine odbornika, u Skupštini Opštine Budva danas je usvojena Odluka o zaštiti interesa građana i obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja organa uprave, kojom je zatraženo da se predsjednika te Optine Milo Božović pusti iz pritvora.

“Ovom Odlukom zahtijeva se da se mjera pritvora… zamijeni sa jednom ili više mjera koje su predviđene Zakonom o krivičnom postupku”, ističe se u dokumentu.

U potpunosti poštujući Ustavom i međunarodnim aktima ratifikovanim od strane Skupštine Crne Gore zagarantovanu prezumpciju nevinosti, kako piše u odluci, po kojim se svako smatra nevinim dok se u zakonitom sudskom postupku ne dokaže negova odgovornost, ovom Odlukom zahtijeva se poštovanje osnovnih ljudskih prava građana Budve, na način da se mjera pritvora koja je određena predsjedniku Opštine Budva, Milu Božoviću u postupku pred nadležnim institucijana Crne Gore, zamijeni sa jednom ili više mjera koje su previđene odredbom čl. 166 Zakona o krivičnom postupku i to:

1) zabrana napuštana stana;
2) zabrana napuštana boravišta;
3) zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja
4)obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu
5) zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima;
6) privremeno oduzimanje putne isprave;
7) privremeno oduzimanje vozačke dozvole.

NIKŠIĆ PROGNOZA