Srbija: Pet godina zatvora za bivšeg vlasnika Farmakoma

Bivši vlasnik koncerna „Farmakom“ Miroslav Bogićević prvostepeno je osuđen na pet godina zatvora, a bivši predsjednik izvršnog i kreditnog odbora Privredne banke Miodrag Salai na šest godina jer su oštetili tu banku za 3,3 milijarde dinara, saopštio je Viši sud u Beogradu.

Na dvije godine zatvora, prvostepeno su osuđene članica odbora Privredne banke Aleksandra Janković i finansijska direktorka „Farmakoma“ Olivera Đorđević.

Bogićević i Salai proglašeni su krivim zbog izvršenja produženog krivičnog djela zloupotreba položaja odgovornog lica, a Janković i Đorđević zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem.

Osuđenima će u kaznu zatvora biti uračunato vrijeme koje su ranije proveli u pritvoru, kao i mjere zabrana napuštanja stana tokom 2014. i 2015. godine.

Protiv navedene presude javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Oštećena Privredna banka koja je u stečaju i treće lice na koje je prenijet imovinskopravni zahtjev „EOX Matrix“, upućeni su na parnicu radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva, s tim što su dužni da u roku od 90 dana od pravnosnažnosti presude, pruže dokaz o pokrenutom parničnom postupku.

Okrivljeni će morati da plate 50.000 dinara na ime paušala u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, kao i troškove krivičnog postupka čiju će visinu sud naknadno odrediti.

Tužilaštvo za organizovani kriminal teretilo je Bogićevića i Salaija da su od marta 2012. do marta 2013. godine omogućili da „Farmakom“ pribavi protivpravnu korist od 3,2 milijarde dinara, dok je Privredna banka pretrpjela štetu od gotovo 3,3 milijarde dinara.

Izvor: Beta

NIKŠIĆ PROGNOZA