Simović Zvicer: Ne treba klimati glavom na sve što kažu evropski partneri

Predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer kazala je da su izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama iz 2015. godine u praksi donijele velike probleme i da se nada da će se nacrt pomenutog zakonskog akta uskoro naći u skupštinskoj proceduri. U razgovoru za „Dan“ je istakla da smo u prethodnom periodu imali administraciju koja je funkcionisala po principu „klimanja glavom“ i da smo bili spremni da od evropskih partnera prihvatimo i ono što je u našim okolnostima neprihvatljivo, iako smo svjesni da postoje neki standardi koje moramo implementirati. Kao primjer je navela italijanske eksperte koji su pokušali da nam nametnu njihovu praksu koja se u našim okolnostima pokazala kao neprimjenjiva.

Ona podsjeća da se crnogorske sudije biraju na nivou države i kada prođu svu stručnu proceduru raspoređuju se tako da ne znaju u kom gradu će biti raspoređeni.

– Imali smo situaciju da smo ženu sudiju koja sa porodicom živi u Nikšiću morali rasporediti u Bijelo Polje. Prema sada važećim rješenjima, ona mora da prihvati taj raspored iako u tom trenutku ima i bebu od godinu dana i nema nikakve benefite osim zarade, kojom mora da podmiri sve životne troškove na strani. Problem je i izbor predsjednika Vrhovnog suda, gdje duže od godinu dana imamo v.d. stanje. Iako Sudski savjet kao svoju osnovnu nadležnost ima izbor sudija i predsjednika sudova, kada je u pitanju predsjednik Vrhovnog suda do nas dolazi samo jedan predlog sa Opšte sjednice Vrhovnog suda. U takvoj situaciji uloga Sudskog savjeta je marginalizovana jer članovi nemaju mogućnost da biraju, već samo da glasaju za ili protiv jednog kandidata – naglašava predsjednica SS.

Kako je istakla, izmjenama zakona pokušali su da u određenoj mjeri intervenišu preko svojih predstavnika u radnoj grupi, ali nijesu u potpunosti zadovoljni rješenjima koja su poslata Skupštini.

– Međutim, zbog političkih dešavanja, sva ova rješenja će se u konačnom ponovo vratiti prema novoj vladi, pa ćemo da vidimo šta će na kraju biti finalni proizvod – kazala je Simović Zvicer.

Shodno predloženim izmjenama zakona, sudije će u slučaju preraspoređivanja u drugo mjesto rada imati pravo na naknadu troškova smještaja ili eventualno na službeni stan, troškove odvojenog života ili prevoza, što trenutno nemaju i što ih destimuliše da se prijavljuju na oglase.

– Što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda, izmjene se odnose na to da će postojati lista kandidata koje predlaže Opšta sjednica, pa će, nadam se, novi članovi SS konačno moći da upoređuju te kandidate i da daju prednost jednom od njih. Uređeno je i pitanje v.d. mandata. Tu pravnu prazninu imali smo u Vrhovnom sudu nakon odlaska Vesne Medenice. Očekujem da će nova vlada biti efikasna i da će ovaj zakon biti prioritetno pitanje – istakla je predsjednica SS.

Povodom odluke Ustavnog suda da ukine član 17 stav 1 Zakona o PIO i posledicama koje će ta odluka proizvesti, Simović Zvicer je uzdržana imajući u vidu da obrazloženje te odluke još uvijek nije objavljeno. Podsjeća da je SS bio jedan od inicijatora pokretanja inicijative ustavnosti izmjena pomenutog zakona koje su se odnosile na sporni stav.

Ona ističe da ćemo biti u problemu ukoliko Vlada ne bude urgentno djelovala jer je, kako je objavljeno na sajtu, Ustavni sud ostavio rok od mjesec dana da Vlada Skupštini predloži izmjenu zakona kako bi se situacija do kraja godine regulisala.

Kad je riječ o predmetu poznatom pod imenom „Tunel“, Simović Zvicer kaže da je dok istraga traje teško predvidjeti kakve će sve posledice iz toga proizaći.

– Sva ta situacija oko tunela odslikava situaciju u našem društvu i u pravosuđu i treba da se zapitamo i da svi ponesemo određeni dio odgovornosti za to što se desilo. Ponovila bih konstataciju jednog kolege i člana SS da ako govorimo o odgovornosti predsjednika Višeg suda Borisa Savića za dešavanja oko depoa, ona se mjeri u promilima u odnosu na one koji se bave pitanjem bezbjednosti – kazala je Simović Zvicer.

Silom prilika sam tu gdje jesam

Nakon niza hapšenja čelnih ljudi crnogorskog sudstva, Simović Zvicer smatra da je u poslednje vrijeme došlo do osjetnog pada povjerenja u crnogorsko pravosuđe.

– Međutim, smatram i da treba voditi računa o prezumpciji nevinosti, jer niko nije kriv dok se to ne dokaže. Ipak, u patrijarhalnim sredinama kao što je naša, ako imate teške optužnice, to će svakako da utiče na pad povjerenja kod onih koji dolaze po pravdu u sudove. U prethodnom periodu imali smo to nepovjerenje koje se, između ostalog, adresira i na Sudski savjet. Neki od novoizabranih članova tražili su da ja podnesem ostavku smatrajući da bih na taj način poslali dobru poruku EU. Podržala sam taj predlog, ali, nažalost, niko nije htio da se prihvati te obaveze, tako da sam silom prilika još tu gde jesam – kazala je Simović Zvicer.

Foto: Savo Prelević Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA