Šest osoba kopalo tunel ispod Višeg suda, najopasniji udar na institucije

Sa sjednice Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora saopšteno je da policija traži šest osoba zbog sumnje da su učestvovala u kopanju tunela ispod Višeg suda.

„Na šestoj sjednici Biroa za operativnu koordinaciju kojom je rukovodio ministar pravde i koordinator Biroa Marko Kovač, a kojoj su pored članova Biroa, po pozivu prisustvovali predsjednik Višeg suda u Podgorici gdin Boris Savić i ministar unutrašnjih poslova gdin Filip Adžić, razmatrana su pitanja bezbjednosti i mjera zaštite objekata i prostorija organa za sprovođenje zakona, sa posebnim fokusom na događaj u vezi depoa Višeg suda u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Na osnovu prikupljenih informacija, ističu u saopštenju, Biro za operativnu koordinaciju je u odnosu na trenutno najaktuelniju temu – obijanje depoa Višeg suda u Podgorici, konstatovao da se radi o najznačajnijem i najopasnijem udaru na institucije države i pravosudni sistem.

„Zaključeno je da je riječ o aktivnostima sa visokim nivom organizacije i profesionalizma, koja je podrazumijevala učešće većeg broja lica različite profilacije“, navode iz Biroa za operativnu koordinaciju.

Konstatovano je, navode, da su nadležni državni organi u kratkom roku preduzeli sve potrebne aktivnosti na planu utvrđivanja svih okolnosti i činjenica vezanih za predmetni događaj, kao i identifikaciju i pronalaženje lica koja su učestvovala u istom.

„S tim u vezi, preduzete aktivnosti rezultirale su pronalskom više tragova, koji će biti predmet dalje obrade i vještačenja, a ujedno ukazujemo i da se trenutno preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji šest lica za koja se osnovano sumnja da su učestvovala u ovom događaju“, ističe se u saopštenju.

Objašnjavaju da paralelno sa navedenim aktivnostima, preduzimaju se i aktivnosti na pronalaženju nalogodavaca ovog kriminalnog poduhvata.

„Ipak, uzimajući u obzir ozbiljnost aktuelne situacije i moguće posljedice, shodno odredbama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora, Biro za operativnu koordinaciju je ukazao na obavezu hitnog inteziviranja svih aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora u cilju zaštite vitalnih interesa državnih institucija“, navode iz Biroa za operativnu koordinaciju.

Ističu da je konstatovano i da je lokacija na kojoj se nalazi zgrada u kojoj je smješten Viši sud, i pored viskog stepena mjera fizičko – tehničkog obezbjeđenja same zgrade, veoma kompleksna sa aspekta različitih bezbjednosnih rizika, te da se u odnosu na navedeno aktivno radi na trajnom rješavanju i obezbjeđenju prostornih i infrastukturnih kapaciteta za potrebe sudskih i tužilačkih instanci.

„U međuvremenu, neophodno je da se preduzmu dodatne mjera tehničkog i drugih vidova obezbjeđenja zgrade u kojoj se nalazi Viši sud u Podgorici. Na kraju VI sjednice, zaključeno je da će organi za sprovođenje zakona, zajedničkim naporima, odlučno stati u zaštitu državnih interesa i pred lice pravde izvesti sva lica koja su učestovala u ovom kriminalnom poduhvatu“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA