RCB “Zapad”: Za 75 dana 176 krivičnih djela, rasvijetljeno i procesuirano 166

Iz Uprave policije su saopštili da je na teritoriji Regionalnog centra bezbjednosti (RCB) “Zapad” stanje bezbjednosti povoljno i stabilno. Nakon što je izvršena reforma u organizacionom i teritorijalnom smislu Uprave policije te izvršene kadrovske promjene krajem aprila, RCB „Zapad“ je uspostavio koordinaciju, komunikaciju i korespodenciju na regionalnom nivou kao jedna od četiri regionalne cjeline Uprave policije.

U saopštenju pojašnjavaju da je RCB “Zapad” pokriva 34% teritorije Crne Gore (1/3 od ukupne površine) u čijoj su zoni odgovornosti bezbjednosti Opštine Nikšić, koja je I najveća teritorija na prostoru države, opštine Šavnik, Žabljak, Plužine i Pljevlja.

Za proteklih 75 dana, navedeno je u saopštenju, registrovano 176 krivičnih djela, od kojeg broja je rasvijetljeno i procesuirano 166 krivičnih djela u odnosu na 155 lica protiv kojih je procesuirano 146 krivičnih prijava.

“Iz oblasti krvnih delikata registrovano je 10 krivičnih djela od kojih dva sa najvećim stepenom društvene opasnosti i to teško ubistvo i ubistvo u pokušaju, gdje su sva krivična djela aktivnostima policijskih službenika RCB „Zapad“ rasvijetljena. Iz oblasti krivičnih djela izvršenih  podmetanjem požara i eksplozivnih naprava rasvijetljeno je osam krivičnih djela koja su profesionalnim i sistemskim pristupom od strane službenika rasvijetljena, od kojih je pet krivičnih djela iz ove oblasti rasvijetljeno, a koja su izvršena u prethodnom periodu. Iz oblasti ekonomskog i privrednog kriminala procesuirano je 55 lica i podneseno 55 krivičnih prijava. Ovaj broj procesuiranih lica iz oblasti ekonomskog kriminala ukazuje na odlučnost i posvećenost službenika policije u borbi protiv kriminala jer se  radi o krivičnim djelima koja u prethodnom periodu nisu istraživana u dovoljnoj mjeri, a koja sa nastupljenom posledicom podrivaju ekonomski sistem Crne Gore”, ističu iz Uprave policije.

Iz oblasti krivičnih djela protiv zloupotrebe droga zaplijenjeno je preko 50 kilograma opojne droge marihuana, dok su u odvojenim operativno – taktičkim aktivnostima izvršene manje zaplene različitih vrsta droga prema većem broju lica – konzumenata narkotika, po kom osnovu su podnijete četiri krivične prijave i 22 prekršajne prijave protiv većeg broja lica. Intezivirane su aktivnosti u pogledu prevencije iz oblasti borbe protiv droga sa ciljem sprečavanja ulične prodaje, i u tom smislu markirani su objekti, javni prostori i površine, kao i štek stanovi gdje se vrši distribucija i uživanje opojnih droga.

“U odnosu na ovu oblast krivičnih djela kontinuirano se sprovode proaktivno specijalne istražne mjere i radnje prema 40 osoba. Kada su u pitanju krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta sa najvećim stepenom društvene opasnosti registrovana su dva krivična djela razbojništvo koja su rasvijetljena, izvršioci identifikovani i procesuirani. Takođe je procesirano 10 lica za 10 krivičnih djela teških krađa/krađa. Trend pada kriminaliteta po ovoj liniji rada u odnosu na uporedni period je rezultat preventivnih aktivnosti policijskih službenika ovog regionalnog centra”, navedeno je u saopštenju.

Poseban akcenat sa povećanim nivoom postupanja policijskih službenika usmjeren je prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, bezbjednosno interesantnim licima kao i prema onim građanima koji svojim radnjama narušavaju društveni ambijent.

“U tom smislu izvršeno je 100 pretresa stanova i drugih prostorija kojom prilikom je u ilegalnom posjedu pronađeno i oduzeto ukupno 38 komada vatrenog oružja dugocjevnog i kratkocjevnog, 2.214 komada municije različitog kalibra, 4,5 kilograma eksploziva, ručna bomba, tri dimne bombe, jednu flesh bombu, sedam detonatorskih kapisli, optički nišan i tri okvira za pištolj. Takođe navedene aktivnosti su rezultirale kontrolisanjem lica iz ove kategorije kojom prilikom je izvršeno 1.020 kontrola, izvedeno je 40 mini – blokada grada , kojom prilikom je vršena kontrola i pregled ovih lica i vozila, kao i 13 operativno-taktičkih mjera i radnji ciljanih „Racija“, isključivo prema bezbjednosno interesantnim licima u ugostiteljskim objektima, a kojima je kontrolisano 96 bezbjednosno interesantnih lica, dok je ukupno procesuirano 50 lica iz ove kategorije. Takođe, prema ovoj kategoriji lica aktivnosti su usmjerene kroz obavještajne projekte na oduzimanju i zapleni imovine koja je stečena izvršenjem krivičnog djela, gdje je od bezbjednosno interesantnih lica privremeno oduzeto preko 10 vozila visoke klase čija vrijednost prelazi pola million eura”, saopšteno je.

Službenici RCB „Zapad“ intenzivirali saradnju sa svim subjektima sa kojima po prirodi posla sarađuju i to: mjesno nadležnim sudovima i tužilaštvima, partnerskim bezbjedonosnim službama, UIKS-om, Upravom prihoda I carina, lokalnom upravom, organima lokalne uprave, nevladinim sektorom, medijima.

“Kao rezultat multisektorske saradnje izdvajamo šest zajedničkih akcija koje su sprovedene u saradnji sa Sektorom granične policije, Upravom prihoda i carina I državnom građevinskom inspekcijom, a koje su rezultirale zaplenom veće količine cigareta i oružja, procesuiranjem lica zbog nelegalne gradnje i po tom osnovu podnijeto je 10 krivičnih prijava protiv 10 lica. Službenici RCB „Zapad“ će u narednom periodu sprovoditi zajedničke aktivnosti u saradnji sa službenicima Uprave prihoda i carina, upravom državne građevinske inspekcije, a u koordinaciji sa mjesto nadležnim tužilaštvom kao sistemski mehanizam u borbi protiv kriminala u cilju suzbijanja nedozvoljene trgovine, sive ekonomije, krijumčarenja i nedozvoljene gradnje. Pored represivnog djelovanja službenika RCB „Zapad“ posebno ističemo projekte na polju preveniranja kroz inkluzivnu i kontinuiranu komunikaciju sa nosiocima javnih i odgovornih funkcija i saradnju sa građanima radi poboljšanja bezbjednosti”, naglašavaju.

Ocjenjuju da je po pitanju javnog reda i mira stanje na teritoriji RCB “Zapad”  veoma povoljno.

“U izvještajnom periodu održano je više od 100 javnih okupljanja, priredbi, koncerata, muzičkih festival, sportskih priredbi, koji su uz adekvatnu bezbjednosno taktičku procjenu i pravovremenu postavku službe propraćeni uz adekvatne mjere bezbjednosti u kojima nije došlo do narušavanja javnog reda i mira i bilo kakvih incidenata. Poseban akcenat i fokus se odnosio na ranjivu kategoriju lica i u kontinuitetu se sprovode aktivnosti na suzbijanju vršnjačkog nasilja, maloljetničke delikvencije, kao I aktivnosti u cilju suzbijanja točenja alkoholnih pića maloljetnim licima i sprečavanja konzumiranja opojnih droga koje aktivnosti se sprovode kako samostalno tako i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama. Takođe je potrebno istaći da su polumaturske i maturske večeri protekle u najboljem mogućem redu bez incidenata.11. juna tekuće godine održani su parlamentarni izbori koji su protekli u najboljoj demokratskoj atmosferi bez registrovanih prijava i prekršaja”, navode iz Uprave policije.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja stanje je stabilno i povoljno. Podnijeto je 434 prekršajnih prijava, izdato je 5.495 prekršajnih naloga, lišena su slobode 302 lica koja su upravljala motornim vozilima pod dejstvom alkohola. Takođe kroz projekat koji se realizuju na nivou države, na teritoriji nadležnosti RCB „Zapad“ građani su, u sklopu akcije „Poštuj život-vrati oružje” policijskim službenicima predali 113 komada vatrenog oružja, 2.217 komada municije različitog kalibra i 13 ručnih bombi.

“Poseban fokus službenika RCB „Zapad“ biće posvećen podizanju stepena profesionalizacije policije, prevashodno kroz angažovanje novih školovanih i usko specijalizovanih kadrovskih potencijala, ali preduzimaće se reparatorne mjere kroz eliminaciju svih driuštveno neprihvatnjivih i ne etičkih ponašanja, uključujući preduzimanje svih zakonom propisanih aktivnosti u dijelu koji se odnosi na procesuiranje službenika policije koji su svojim postupanjem doprinijeli kopromitaciji policije kao jednog od nosilaca sistema bezbjednosti. Službenici RCB „Zapad“ će dati snažnu podršku vladavini prava, zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana, biti snažan zamajac i pouzdan partner u borbi protiv svih oblika kriminala u postizanju mjerljivih rezultata koji su istaknuti kao nacionalni prioriteti za realizaciju međunarodno preuzetih obaveza”, zaključeno je u saopštenju.

foto:Uprava policije

NIKŠIĆ PROGNOZA