Potvrđena presuda Do Kvonu i Hon Čang Jonu

Viši sud u Podgorici odbio je kao neosnovane žalbe ODT Podgorica i branilaca okrivljenih, izjavljene protiv presude Osnovnog suda u Podgorici kojim su korejski državljani Do Kvon i Hon Čang Jon osuđeni na po četiri mjeseca zatvora zbog falsifikovanja isprave, saopšteno je iz Osnovnog suda.

„Presudom Višeg suda u Podgorici odbijene su kao neosnovane žalbe ODT Podgorica i branilaca okrivljenih korejskih državljana C.J.H. i K.D.H., izjavljene protiv presude Osnovnog suda u Podgorici kojim su okrivljeni zbog falsifikovanja isprave osuđeni na po četiri mjeseca zatvora i izrečena im mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta upotrebljenih u izvršenju krivičnog djela – falsifikovanih pasoša i ličnih karata“, istakli su iz Osnovnog suda.

Prema njihovim riječima, vijeće Višeg suda u Podgorici je ukazalo da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, da je na isto pravilno primijenio Krivični zakonik Crne Gore, kao i da je utvrdio i vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i njenu visinu.

„Osim toga, pravilno su cijenjene i sve olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih C.J.H. i K.D.H., držanje okrivljenih tokom postupka, kao i činjenica da sud nije provjeravao da li su falsifikovane putne isprave korišćene, budući da je prvostepeni sud u tom pravcu dao jasno i valjano obrazloženje. Stoga, smatra da su izrečene kazne adekvatne težini izvršenog djela i ličnosti okrivljenih kao učinilaca, te da će se u svemu ostvariti svrha kažnjavanja, a da je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta izvršenja krivičnog djela – pasoša i ličnih karata, bila neophodna kako bi se učinioci spriječili da ubuduće vrše krivična djela“, poručili su iz Osnovnog suda u Podgorici.

foto:RTCG/screenshot

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA