Potvrđena optužnica protiv Lazovića i Milovića

Viši sud potvrdio je dio optužnice protiv grupe Radoja Zvicera, među čijim članovima su i policajci Petar Lazović i Ljubo Milović za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, krijumčarenje cigareta i teško ubistvo Milana Lepoje, saopšteno je Pobjedi iz Višeg suda.

U odluci koja je donijeta 10.marta obustavljen je krivični postupak protiv Zvicera, Slobodana Kašćelana i Milana Vujotića za planiranje ubistva Jovana Vukotića ispred policije u Kotoru usljed nedostatka dokaza za ovu kvalifikaciju krivičnog djela.

Sudija Zoran Radović je kontrolom dokaza utvrdio da se u konkretnom slučaju radilo o pripremnim radnjama koje nijesu pokušaj.

-Postupajući po kontroli optužnice protiv Z.R i dr., krivično vanraspravno vijeće ovog suda je našlo da nema mjesta optužbi protiv okrivljenih Z.R., V.M., i K.Š. da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 i 23 st.2 KZ CG, jer navedeno krivično djelo koje je u konkretnom predmet optužbe nije krivično djelo, kao i da nema mjesta optužbi protiv okrivljenih M.Lj., Ž.R. i M.R. zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i 2 KZ CG, te i protiv okrivljenog L.P. zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZ CG, jer u odnosu na navedeno djelo nema dovoljno dokaza, pa je u ovom dijelu, protiv prethodno navedenih lica u odnosu na navedena krivična djela krivični postupak obustavljen – saopšteno ke iz Višeg suda

Na optužnici su pored, Zvicera, Milovića, Lazovića, Mujovića, Kašćelana i Radoje Živković, Nikola Spasojević, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Lazović, Milović, Slobodan Kašćelan, Radovan Mujović, Pantović i Perović se terete da su zajedno sa odbjeglim Ljubom Milovićem, Radojem Živkovićem, Nikolom Spasojevićem Duškom Roganovićem pripadnici kriminalne organizacije Kotoranina Radoja Zvicera po čijem nalogu je u Srbiji decembra 2020. godineubijen Milan Lepoja.

U ostalom dijelu, krivično vijeće ovog suda je potvrdilo optužnicu SDT-a Kt-S br.172/22 od 30.12.2022. godine,kojem se:

– okrivljenom Z.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela – stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 u vezi st. 6 KZ CG, teško ubistvo iz čl. 144. st. 1 tačka 1 i 4 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke III dispozitiva optužnice), neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke IV dispozitiva optužnice), pranje novca iz čl. 268 st. 3 u vezi st. 1 i čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke III dispozitiva optužnice), u saizvršilaštvu sa okrivljenim Ž.R., neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u saizvršilaštvu sa okrivljenim S.N., neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u saizvršilaštvu sa okrivljenim K.S., neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u saizvršilaštvu sa okrivljenim V.M., te krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke XIV dispozitiva optužnice).

– okrivljenom M.Lj. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela – stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke IV dispozitiva optužnice), produženog krivičnog djela krijumčarenje iz čl. 265 st. 3 u vezi čl. 23 st. 2 i čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke VIII dispozitiva optužnice);

– okrivljenom L.P. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke III dispozitiva optužnice), produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, produženog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke VII dispozitiva optužnice), produženog krivičnog djela krijumčarenje iz čl. 265 st. 3 u vezi čl. 23 st. 2 i čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke VIII dispozitiva optužnice);

– okrivljenom Ž.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CGi neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom S.N. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom K.S. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela – stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom V.M. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom R.D. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CGi neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom M.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG, pranje novca iz čl. 268 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom P.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom P.N. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG i pranje novca iz čl. 268 st. 3 u vezi st. 1 i čl. 23. st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prema navodima tužilačkog akta koju potpisuje specijalni tužilac Zoran Vučinić, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Izvor: Pobjeda

NIKŠIĆ PROGNOZA