Operacija „Global Chain“: Službenici UP identifikovali četiri žrtve trgovine ljudima

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave policije Crne Gore su od 8. do 15. maja podnijeli dvije krivične prijave i identifikovali četiri žrtve trgovine ljudima starosti od sedam do 12 godina, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli, od 8. do 15. maja na teritoriji 46 zemalja realizovana je globalna akcija protiv trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prisilnog kriminala i prinudnog prosjačenja.

Pojasnili su da je operacija „Global Chain“ koja uključuje Dane zajedničke akcije za trgovinu ljudima, realizovana pod liderstvom Austrije i koordinirana od strane Europol-a, Frontex-a i INTERPOL-a.

„Ove zajedničke akcije uključivale su aktivnosti širokog spektra organa za sprovođenje zakona uključujući policiju, agencije za strance i kontrolu prelazaka državne granice, saobraćajnu policiju, socijalne i službe za zaštitu djece“, saopšteno je iz Uprave policije.

Navode da je fokus ovih aktivnosti bio je usmjeren na otkrivanje i razbijanje organizovanih kriminalnih grupa i meta visokog značaja umiješanih u trgovinu ljudima, naročito djece, seksualne eksploatacije i prisilnog kriminala i prinudnog prosjačenja.

„Glavni ciljevi operacije bili su identifikacija i zaštita žrtvi i potencijalnih žrtava trgovine ljudima i pružanje podrške, dok su neke konkretne akcije bile usmjerene na razbijanje kriminalnih mreža koje potencijalno iskorišćavaju žrtve porijeklom iz Južne Amerike, Azije, Afrike, Zapadnog Balkana i Ukrajine”, navodi se u saopštenju.

Tokom trajanja akcije realizovano je 212 hapšenja a identifikovano 138 osoba za koje sumnja da se trgovci ljudima.

“Konstantno sprovođenje aktivnosti na terenu dovelo je do 212 hapšenja, identifikacije 1.426 potencijalnih žrtava, a inicirano je 244 novih istraga. Usled prisustva nadležnih organa na graničnim prelazima i glavnim saobraćajnim čvorištima ukupno je propraćeno 8.644 letova, dok je na graničnim prelazima aktivno praćeno 3 984 punkta”, navodi se u saoopštenju.

Za vrijeme trajanja zajedničke akcije, približno 130.000 policijskih službenika širom svijeta provjerilo je 1,6 miliona ljudi, 25.400 lokacija, 153.300 vozila, 72.850 dokumenata.

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave policije Crne Gore podnijeli su dvije krivične prijave, identifikovali četiri žrtve starosti od 7 do 12 godina.

“Službenici Uprave policije Crne Gore, ukupno njih 23, sprovodeći planske aktivnosti, pružili su aktivno učešće u ovoj operaciji kojom prilikom je ukupno uspostavljeno 17 kontrolnih tačaka, kontrolisano 12 lica, 14 lokacija i devet ličnih dokumenata”, dodaju u UP. 

Na teritoriji Podgorice podnesene su dvije krivične prijave protiv dvije osobe zbog osnovane sumnje da su izvršile krivična djela trgovina ljudima, kao i jednu prekršajnu prijavu protiv jedne osobe zbog počinjenog prekršaja definisanim u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici.

“U ovim predmetima identifikovana su četiri maloljetna lica uzrasta od 7 do 12 godina kao žrtve trgovine ljudima i zanemarivanja i shodno tome, ostvarena je saradnja između službenika Uprave policije i centara za socijalni rad u cilju njihovog zbrinjavanja i pružanja podrške”, navodi policija.

Kontrolisano je više lokacija, ugostiteljskih objekata, a za vrijeme trajanja ove operacije, ostvarena je policijska saradnja sa međunarodnim partnerima u kojoj je izvršena razmjena operativnih podataka u cilju postupanja po domaćim i inostranim zahtjevima.

Operativne aktivnosti planirane su, kako kažu, tokom sastanka čiji je domaćin bio Frontex, a koordinisane su iz koordinacionog centra čiji je domaćin bio INTERPOL. Europol je omogućio razmjenu informacija i pružio dvadesetčetvoročasovnu operativnu analitičku podršku tokom nedjelje akcije.

“Crna Gora, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, u saradnji sa drugim institucijama, ostaje posvećena u suzbijanju ovog pojavnog oblika kriminaliteta, identifikaciji osumnjičenih i njihovom sankcionisanju, kao i identifikaciji žrtava u cilju pružanja neophodne pomoći, a građani se ohrabruju da prijave sve oblike trgovine ljudima”, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA