Odlaganjem ročišta do slobode: 20 puta odloženo suđenje optuženim za ubistvo Klikovca

Od 9. jula 2021. godine kada je počeo sudski proces optuženim za ubistvo Podgoričanina Saše Klikovca održano je 37 ročišta od čega je čak 20 odloženo mahom na zahtjev advokata odbrane, bolesti okrivljenih, ali i zbog odsustva članova specijalnog sudskog vijeća Višeg suda u Podgorici.

U izuzetno složenom predmetu glavni pretres tri puta je počinjao iznova – prvo zbog prelaska člana vijeća sutkinje Evice Durutović u Apelacioni sud, drugi put zbog napredovanja sudije Dragoja Jovića, a treći nakon hapšenja i ekstradicije optuženog Predraga Vukadinovića, kome se na početku sudilo u odsustvu.

To se navodi u izjašnjenju predsjednika krivičnog vijeća, sudije Zorana Radovića koje je poslao predsjedniku Višeg suda u Podgorici Borisu Saviću, a u kojem je detaljno naveo razloge zbog čega se nije previše odmaklo u predmetu protiv okrivljenih Marka Šukovića, Miloša Markovića, Vukadinovića, Ivana Milačića i Jovana Milkovića.

Optužnica Specijalnog državnog tužilaštva predata je Višem sudu u Podgorici 21.01.2021. godine, a kako u roku od tri godine nije donijeta prvostepena presuda, optuženi Šuković i Marković su u nedjelju 21. januara napustili pritvor Spuža u kojem su bili od kraja jula 2020. godine.

Optužnicom SDT-a Milošu Markoviću se stavlja na teret da je 18. jula 2020. godine u Zeti usmrtio Sašu Klikovca, dok se Šuković tereti da je upravljao automobilom iz kog je Marković pucao na Podgoričanina ispred porodičnog restorana u selu Cijevna.

Za učešće u kriminalnoj organizaciji sudi se Vukadinoviću, Milačići i Milkoviću zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Prema optužnici SDT-a, kriminalnu grupu formirao je Alan Kožar, po čijem nalogu je Marković, ukradenim “golfom 3” kojim je upravljao Šuković, došao ispred restorana “Kod Crnogorca” i sa zadnjeg sjedišta pucao u Klikovca. SDT navodi da su to učinili “na podmukao način i uz prethodno obećanu nagradu od 20.000 eura”.

Dan nakon što su Šuković i Marković izašli na slobodu, ministar pravde Andrej Milović dopisom se obratio predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću od kojeg je tražio da mu se dostavi informacija o postupanju sudskog vijeća u ovom predmetu.

Milović je nekoliko dana prije toga najavio da je Ministarstvo pravde iniciralo hitne izmjene člana 179 Zakona o krivičnom postupku, kojim je predviđeno da pritvor može trajati najduže tri godine od podizanja optužnice do donošenja prvostepene presude.

Radna grupa već o tome pregovara sa Evropskom komisijom, a planirane izmjene predviđaju izuzetak od oslobađanja optuženih nakon tri godine pritvora bez prvostepene presude, i to za tačno određena krivična djela, kao i ukidanje ročista za ispitivanje i ocjenu zakonitosti i opravdanosti optužnice. Ministarstvo pravde vjeruje da će tim izmjenama spriječiti zloupotrebe zakonskog okvira i osigurati efikasnija, brža i pravednija suđenja.

Zbog puštanja dvojice optuženih iz pritvora – otac i majka ubijenog Saše Klikovca počeli su štrajk glađu ispred Višeg suda.

Prvo ročište optuženoj grupi, pred vijećem Zorana Radovića, odloženo je zbog nedolaska branilaca okrivljenih zbog opšte obustava pružanja pravne pomoći advokata.

Naredno odlaganje uslijedilo je 22.10.2021. godine jer su advokati optuženog Markovića – Velibor Marković i branilac optuženog Milačića, Igor Ivanović, podnijeli SDT-u predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice.

Ročište od 23.12.2021. godine odloženo zbog bolesti optuženog Markovića, a uoči postupka iz UIKS-a je dostavljen izvještaj ljekara o zdravstvenim tegobama jer je okrviljeni prelažao kovid.

Novo odlaganje dogodilo se 24. februara 2022. godine jer je optuženi Šuković izjavio da ima probleme sa desnom rukom koja mu trne, te da nije nije sposoban da iznese odbranu. Predsjednik vijeća posebnom naredbom odredio je medicinsko vještačenje, a u kojem je pisalo da su “zdravstvene tegobe optuženog Šuković intenziteta koji omogućava da on u cjelosti aktivno učestvuje u sudskom postupku i prati tok suđenja”…

Nekoliko narednih ročišta u periodu od polovine juna do 25. novembra 2022. godine odgađani su zbog odsustva članova vijeća – prvo sudije Nade Rabrenović zbog službene zauzetosti u drugom predmetu, potom zbog učešća predsjednika vijeća na konferenciji o korupciji u Dubrovniku, a odlaganje je uslijedilo i zbog godišnjeg odmora sudije Dragoja Jovića i seminara sutkinje Rabrenović u Budvi.

Ni kraj 2022. nije mogao da se završi bez odlaganja – ročište od 20.12.2022. odgođeno je zbog operacije optuženog Šukovića.

Novo odlaganje, kako se navodi u izvještaju predsjednika vijeća, dogodilo se 31.03.2023. zbog bolesti člana porodice.

U posljednjih pola godine, a sudeći prema izvještaju sudije Radovića, učestala su odlaganja sudskog postupka optuženoj grupi.

Od 12. septembra prošle godine do 18. januara ove godine zbog bolesti advokata, promjene branilaca, preuzimanja punomoćja, ali i bolesti okrivljenih, odgođeno je čak 11 ročišta pred krivičnim vijećem Višeg suda u Podgorici.

Ročište od 12. septembra 2023. godine odloženo je zbog bolničkog liječenja advokata Markovića. Nakon 12 dana postupak nije održan jer je advokat Marković naveo da zbog oporavka ne može doći na suđenje.

Novo odlaganje evidentirano je i 11. oktobra prošle godine, jer optuženi Marković, čiji je branilac advokat Velibor Marković, dao punomoćje advokatu Damiru Lekiću, a on nije uspio da posjeti optuženog u Istražnom zatvoru.

Ročište od 17. novembra 2023. godine nije održano jer je branilac Šukovića, po službenoj dužnosti, advokat Aleksandar Bakrač, imenovan za državnog sekretara Ministarstva pravde. Za branioca po službenoj dužnosti Šukoviću je postavljena advokatica Sanja Radulović, a ona je punomoćje prenijela na Andreja Raspopovića.

Odlaganje se dogodilo i 29. novembra 2023. godine jer je UIKS prije početka glavnog pretresa dostavio izvještaj ljekara optuženog Markovića, zbog izvršene operacije. Medicinska dokumentacija je vještačena, a sudski vještak je nalaz dostavio 12. decembra 2023. a u kojem piše “da optuženi Miloš Marković neće biti procesno sposoban do 23.12.2023. godine”…

Zbog toga je odgođeno ročište za glavni pretres od 15.12.2023. godine.

Ročište od 26. decembra nije održano jer je optuženi Marković “zahtijevao da mu se omogući previjanje rane koja krvari, a što je od strane predsjednika vijeća konstatovano i vizuelno”. Ročište je prekinuto radi prevoženja optuženog Markovića do Urgentnog centra, radi previjanja rane, a po povratku u sudnicu on je saopštio da “nije u stanju da prati glavni pretres, jer se radi o otvorenoj živoj rani u predjelu… mišića, zbog čega je ročište odloženo.

Tri dana kasnije suđenje je ponovo odloženo jer je optuženi Šuković sproveden u Klinički centar na ispitivanje…

U susret isticanju trogodišnjeg roka od kako je podignuta optužnica odgođena su tri ročišta – 12. januara na zahtjev advokata Lekić, koji je dostavio molbu za odlaganje jer je bio sa vanbračnom suprugom na kontroli kod ljekara nakon operativnog zahvata… Branilac optuženog Vukadinovića, advokat Zdravko Đukanović nije opravdao izostanak.

Obojici advokata sud je, ipak, izrekao globu od po 1.000 eura…

Ročište od 16. januara je odloženo, sprovedeni su brojni dokazi, ali novo odlaganje dogodilo se poslije dva dana jer je sestra optuženog Šukovića tražila odlaganje glavnog pretresa zato što je porodica angažovala novog advokata – Maju Turković.

“Sud je potom donio rješenje o kažnjavanju branilaca optuženog Šuković Marka, po zamjeničkom punomoćju advokatice Radulović, Raspopovića i Spasoja Novićevića sa po 1.000 eura, i obavezao ih da solidarno plate troškove, jer nedolazak nisu opravdali”, navodi sudija Radović.

Tog dana optuženi Šuković ušao je u sudnicu uz pomoć službenika UIKS-a, a vijeću je priložen i izvještaj ljekara UIKS-a u kojem piše da je “pacijent doveden sa šetnje gdje je osjetio bol u desnom kuku”…

Glavni pretres odložen je za 2. februar 2024. godine u 11.15 časova.

Savić: Član 179 ZKP-a usporio postupke

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić u dopisu je ukazao na slabosti rješenja člana 179 ZKP-a, te tvrdi da se ta odredba u “praksi pokazala kontraproduktivnom i umjesto ubrzanja krivičnih postupaka vodila ka njihovom usporenju”…

“Predmet Ks 3/21 je samo jedan od primjera koji to potvrđuju. U posljednje vrijeme imamo sve češće situacije otkazivanja punomoćja koji su motivisani isključivo time da bi se odložilo ročište pa bi možda trebalo razmisliti o odredbi ZKP koja samo braniocima po službenoj dužnosti, u situaciji kada oni otkažu punomoćje nameće obavezu da još 15 dana vrše svoju dužnost (čl. 74 st. 3 ZKP-a), a u svim ostalim situacijama (otkaz od strane okrivljenog ili izabranog branioca) otkaz punomoćja proizvodi trenutna dejstva što odmah nameće obavezu odlaganja ročišta kao što je bilo i u ovoj situaciji”, predložio je Savić.

On je Ministarstvu pravde sugerisao i da mjere nadzora okrivljenim, nakon ukidanja pritvora zbog isteka roka od tri godine “praktično i nemaju svoju sankciju jer se zbog prethodnih ograničenja od tri godine, u slučaju kršenja, ne mogu sankcionisati ponovnim određivanjem pritvora”.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA