Odbijena optužba protiv službenika CKB -a iz Nikšića: Bankari oslobođeni zbog zastare slučaja

Prvostepenom presudom podgoričkog Višeg suda odbijena je optužba protiv pet službenika CKB-a u Nikšiću Dragana PerutovićaJelene ČvorovićAleksandra NikčevićaNebojše Vukićevića i Anete Novaković, koji se terete da su oštetili filijalu te banke u Nikšiću za nekoliko desetina hiljada eura.

Odluku je donijelo Specijalno vijeće kojim je predsjedavao sudija Nenad Vujanović.

Sudija je rekao da je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog postupka u odnosu na ove okrivljene.

„Za krivična djela za koja su optuženi, propisana je kazna zatvora do pet godina, a zastarjelost je nastupila protokom od 10 godina. Optužnica je neuredna i iskreno da kažem ne znam kako je optužnica potvrđena“, kazao je sudija obrazlažući presudu.

Prije donošenja odluke, i branioci okrivljenih sudu su predložili u završnoj riječi da odbaci optužbu usljed zastrarjelosti krivičnog postupka.

Advokatica Gorica Vujisić, branilac okrivljenih Perutovića i Vukićevića, ukazala je da jasno da je nastupila zastrjelost, a njenu završnu ruječ podržala je advokatica Andrijana Razić, te advokati Miloš Vuksanović i Ivan Labudović.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, predstavljeno je da je Radoslav Nikčević, organizovao kriminalnu grupu i vrbovao ostale članove, u periodu od kraja 2006. godine do 31. januara 2011. godine.

„Pa su se u kriminalnu grupu udružili i postali članovi svjedok saradnik M. Ć., koja je za svjedoka saradnika određena rješenjem Višeg suda u Podgorici, i ostali okrivljeni… Okrivljeni Radoslav Nikčević je kao menadžer CKB Filijale u Nikšiću, sačinio kriminalni plan u pravcu vršenja neodređenog broja krivičnih djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, koji plan su prihvatili pripadnici kriminalne grupe – svjedok saradnik M. Ć. i okrivljeni, i prihvatili da postupaju suprotno važećim zakonskim propisima, pravilnicima CKB, te suprotno Uputstvu za rad sa štednim ulozima građana CKB i da na osnovu zaključenih ugovora o oročenim depozitima sa klijentima banke – deponentima, raspolažu depozitima odnosno novčanim iznosima koji su kao štedne uloge uplatili na račun kod CKB, i da na računima sa štednim ulozima deponanata, bez njihovog naloga, kreiraju i na osnovu kreiranih novčanih transakcija vrše podizanje gotovog novca, prenos novčanih sredstava sa računa jednog klijenta banke na račune odnosno partije drugih deponenata i pravnih lica, te da zaključene ugovore o oročenim depozitima i uplaćene depozite ne evidentiraju u sistemu banke“, piše u dokumentu.

U obimnoj optužnici, navodi se da su okrivljeni sebi i drugima pribavili protivpravnu imovinsku korist, a CKB nanijeli štetu u iznosu od oko 3.855.785,19 eura.

Razdvajanje postupka

Viši sud u Podgorici, kojim je predsjedavao predsjednika suda Boris Savić, donio je rješenje kojim je razdvojen sudski postupak u odnosu na četvoro optuženih – Nikčević RadoslavaRadulović IvanaAntunović Miroslava i Cicmil Svetlanu.

„Imajući u vidu stanje u spisima predmeta, te činjenični opis optužnice Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt.S.br. 349/16 od 20. 06. 2019. godine, ovo vijeće nalazi da je iz razloga cjelishodnosti i ekonomičnosti postupka potrebno razdvojiti krivični postupak u odnosu na optužene Perutović Dragana, Čvorović Jelene, Nikčević Aleksandra, Vukićević Nebojše, te Novaković Anete kako bi isti bio posebno dovršen pred ovim sudom. Imajući u vidu da je u predmetnoj optužnici konstatovano vrijeme svake pojedinačne radnje koja ulazi u sastav produženih krivičnih djela koja se stavljaju na teret naprijed navedenim licima, nesumnjivo je da su u odnosu na navedene optužene već ispunjeni uslovi za donošenje odluke zbog nastupanja apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja (uz pravilnu pravnu kvalifikaciju), pa bi dalje egzistiranje u postupku ovih lica i pristup njihovih branilaca na ročišta glavnih pretresa samo vodio odugovlačenju postupka i stvaranju nepotrebnih troškova. Prema tome, kako se u odnosu na prestale optužene Nikčević Radoslava, Radulović Ivana, Antunović Miroslav i Cicmil Svetlanu radi o izuzetno obimnom predmetu, činjenično i pravno izuzetno složenom, čiji se završetak ne može očekivati u relativno skorijem vremenskom periodu, to ovo vijeće nalazi opravdanim da je postupak protiv okrivljenih Perutović Dragana, Čvorović Jelene, Nikčević Aleksandra, Vukićević Nebojše, te Novaković Anete, cjelishodno razdvojiti i posebno dovršiti“, navodi se u obrazloženju rješenja.

Pravilna odluka suda

Advokatica Gorica Vujisić kazala je za “Vijesti” da je odluka suda – pravilna.

„Viši sud je pravilno utvrdio činjenično stanje i donio zakonitu odluku. Ono što je važno naglasiti je činjenica da je ovo obiman i kompleksan predmet koji je ako se ima u vidu krivično djelo koje se okrivljenima stavlja na teret kao i način izvršenja krivičnog djela, dosta specifičan predmet. Međutim, sud je utvrdio bitne činjenice i donio na zakonu zasnovanu odluku, kojom je okrivljenima obezbijedio pravično suđenje a zatim, poštujući načelo efikasnosti postupka, troškove postupka koji padaju na teret budžeta, sveo je na najmanju moguću mjeru“, ocijenila je Vujisićeva.

Izvor: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA