Leković: SDT po našoj prijavi formirao predmet u slučaju „Maljevik”

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) informisalo me je da je povodom naše prijave u vezi sa slučajem realizacije „Projekta Maljevik“, formiran predmet Ktr-S br. 441/22, saopštio je Momčilo Leković, predsjednik Kluba odbornika Demokrate – UCG u SO Bar.

„U obavještenju koje potpisuje specijalni tužilac Miroslav Turković navodi se da je postupak u fazi izviđaja, te da će nakon prikupljanja relevantnih dokaza i njihove analize, te nakon utvrđivanja odlučnih činjenica, biti donesena odluka u ovoj krivičnopravnoj stvari“, navodi Leković.

Leković podsjeća da je Klub odbornika Demokrata 11.10.2022. godine dostavio Vrhovnom državnom tužilaštvu u Podgorici obavještenje u vezi „Projekta Maljevik“, odnosno postupanja Opštine Bar sa jedne strane i investitora kompanije,,Sonuba Montenegro“ doo sa druge strane u vezi sa postupkom prinudne naplate neizmirenog iznosa naknade za komunalno opremanje zemljišta u iznosu od 9.345.720,05 eura pred javnim izvršiteljem Veselinom Šćepanovićem iz Bara, a na osnovu pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Baru P.br.277/2013 od 28. juna 2013. godine, koji se vodi pod brojem I.br.2015/15 i da je ovo obavještenje – prijava dostavljena SDT-u na nadležnost i dalje postupanje.

„Klub odbornika daje punu podršku istrazi, stoji na raspolaganju, pritom čvrsto vjerujući da će relevantni dokazi o postupcima Opštine Bar i investitora biti pažljivo analizirani, te da će donošenje odluke u ovoj krivičnopravnoj stvari odražavati istinsko ostvarivanje prava i pravde“, kazao je Leković.

Foto: Demokrate

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA