Krivična prijava zbog imovinske koristi od preko 300.000 eura

U nastavku istrage koja se sprovodi protiv osumnjičenog N.G. i pravnog lica “F.C.” d.o.o. Budva policija je podnijela  krivičnu prijavu protiv još dvije osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

“Naime, Z.P. (34) i A.D. (35) su u svojstvu osnivača i izvršne direktorice pravnog lica “F.C.” d.o.o. Budva, kako se sumnja, kvalifikovano krivično djelo počinile na način što su omogućile neosnovano podizanje gotovine sa računa navedenog pravnog lica kod poslovnih banaka koji nije pratila potrebna dokumentacija, i time umanjile stvarne prihode, odnosno osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica od 9% , suprotno članovima 7 i 8 Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Na taj način su po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza iz i na lična primanja po osnovu nedokumentovanog podizanja gotovine sa računa, ostvarile protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 300.000 eura, a na štetu budžeta Crne Gore”, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, nastavljaju intezivne i prioritetne policijsko – tužilacke mjere i radnje na otkrivanju i procesuiranju odgovornih lica u privrednim aktivnostima, u odnosu na krivična djela koja sa sveukupnom posledicom nanose štete po budzet države i njenih građana i podrivaju ekonomski sistem Crne Gore.

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA