Kontić pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora

Nikšićanin Dragan Kontić pravosnažno je osuđen na ukupno 15 godina i pet mjeseci zatvora za ubistvo Dragoljuba Mijuškovića 1. oktobra 2016. godine u centru Nikšića na kojeg je pucao zajedno sa pokojnim Pekom Đikanovićem i nedozvoljeno držanje oružja.

Prvostepenu presudu je 23. decembra prošle godine izrekao sudija Višeg suda Igor Đuričković.

Apelacioni sud je na sjednici održanoj 11. maja odbio žalbu branioca Kontića koji je za ovog optuženog tražio blažu kaznu i potvrdio odluku o visini zatvorske kazne koju je shodno činjeničnom stanju odredilo krivično vijeće sudije Đuričkovića.

– Prvostepeni sud je na valjan način i u zakonito provedenom postupku do izvjesnosti utvrdio sve činjenice potrebne kako za pravilnu ocjenu postojanja krivičnih djela, tako i krivice optuženog – navodi se u odluci Apelacionog suda.

Sudije ovog suda ističu da Kontić pred sudom nije sporio da je sa pokojnim Đikanovićem na Mijuškovića ispalio više projektila.

Apelacioni sud je saglasan sa stavom sudije Đuričkovića koji nije prihvatio Kontićevo obrazloženje da je pištolj na Mijuškovića potegao jer je pomislio da će ovaj da zapuca na Đikanovića.

Odbrana Kontića u potpunosti je opovrgnuta video-zapisom samog događaja.

– Evidentno je da je Mijušković mirno stajao na ulici i razgovarao sa svjedokom R. Ž, kada mu je Kontić prišao sa leđa a pokojni Đikanović dijagonalno sa lijeve bočne strane da bi potom u njega istovremeno ispalili više projektila nanoseći mu smrtonosne povrede – konstatovale su sudije Apelacionog suda podsjećajući da Mijušković nijednim pokretom ili gestikulacijom nije izazavao incident.

Osim toga, Apelacioni sud podsjeća na svjedočenje R. Ž. koji je izjavio da je prije pucnjave kratko razgovarao sa Mijuškovićem koji je u ruci držao samo mobilne telefone.

– Pravilan je i zaključak prvostepenog suda da u opisanoj delikatnoj situaciji nije postojala nijedna djelatnost oštećenog Dragoljuba Mijuškovića kojom bi bio ugrožen fizički integritet optuženog Kontića i sada pokojnog Đikanovića – zaključuju sudije Apelacionog suda.

Oni prihvataju i stav prvostepenog suda da prijetnje koje je navodno pokojni Mijušković uputio Đikanoviću i Kontiću mjesec prije nego je ubijen ne mogu predstavljati olakšavajuću okolnost na strani optuženog prilikom donošenja odluke o kazni.

Apelacioni sud se poziva na nalaz i mišljenje vještaka u kome se navodi da je u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, sposobnost optuženog K. D. da shvati značaj svoga djela i njegova sposobnost da upravlja svojim postupcima, bila smanjena, ali ne bitno, te da je predmetno krivično djelo lišenja života oštećenog, kod optuženog bilo samo djelimično psihopatološki motivisano afektom straha srednjeg intenziteta.

Detaljan opis okolnosti krivičnog djela, postdeliktno ponašanje optuženog, kao i ličnost optuženog, koja se karakteriše emocionalno nestabilnim poremećajem ličnosti, sve navedeno ne upućuje na kvalitativne poremećaje svijesti kod optuženog, u vidu pomućene ili sumračne svijesti ili na nivou suženja svijesti, praćene stanjem amnezije (nesjećanja), a što predstavlja osnov za patološki afekt.

Ne registruju se ni tjelesni simptomi koji prate patološki afekat straha, kao da ni postdeliktno ponašanje optuženog, konkretno to što je nakon izvršenja ubistva optuženi pošao u policiju i predao pištolj iz kojeg je pucao na oštećenog D. M, ne upućuje na to da je kod optuženog, u vrijeme izvršenja djela, došlo do kvalitativnih promjena svijesti u vidu suženja svijesti ili sumračne svijesti, a što bi sve ukazivalo na eventualno postojanje patološkog afekta u vrijeme izvršenja djela.

Prema navodima optužnice Mijušković, bokser BK ,,Nikšić“, ubijen je s leđa 1. oktobra 2016. godine oko 10.30 časova u centru Nikšića u neposrednoj blizini Gradske kafane.

Optuženi Kontić i Đikanović su iz dva pištolja ,,TT“ kal. 7,62 mm, koja su neovlašćeno držali, ispalili najmanje devet projektila od kojih je sedam pogodilo Mijuškovića i nanijeli mu smrtonosne povrede.

Izvor: Pobjeda

Foto: Ilustracija

NIKŠIĆ PROGNOZA