Javni rad za nasilje u porodici

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je presudu Osnovnog suda u Kolašinu kojom je K.R. oglašen krivim za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

K.R. je osuđen za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 180 časova, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja rad u javnom interesu u trajanju od 180 časova, pa ga je sud osudio na jedinstvenu kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 360 časova. Kazna će se, kako se navodi, izvršiti za vrijeme od šest mjeseci, s tim što ne može biti duža od 60 časova u toku jednog mjeseca. Ukoliko okrivljeni ne bude vršio rad u javnom interesu, kazna će se zamijeniti kaznom zatvora tako što će se svaki od 60 časova rada u javnom interesu zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca.

foto:ilustracija/envato

NIKŠIĆ PROGNOZA