Do Kvon (ne)zakonito u Prihvatilištu za strance: Ništa od slobode za kralja kriptovaluta nakon odležane kazne

Iako je juče ujutro istekla zatvorska kazna južnokorejskom državljaninu Do Kvonu, on nije pušten na slobodu – iz spuških zidina policajci su ga sproveli kod inspektora za strance, a potom, nakon petočasovnog saslušanja, odveli u Prihvatilište za strance.

U tom objektu on će i boraviti do donošenja novog rješenja o izručenju, a jučerašnje postupanje nadležnih njegov pravni zastupnik, advokat Goran Rodić, ocijenio je nezakonitim i najavio žalbu Upravnom sudu, prenose Vijesti.

Odluku da tzv. kralja kriptovaluta smjeste u Prihvatilište donijeli su inspektori za strance, kod kojih je Do Kvon juče ujutro priveden pod pojačanim mjerama obezbjeđenja.

Rodić je novinarima kazao da je pet sati trajalo saslušanje Do Kvona u Upravi policije i poručio da je južnokorejski državljanin trebalo da postupak ekstradicije čeka i brani se sa slobode.

“Od devet do dva popodne trajalo je jedno nezakonito postupanje u Upravi policije prema našem klijentu, koji je po sudskoj odluci danas trebalo nakon odsluženja kazne zatvora, da postupak ekstradicije čeka i brani se sa slobode, jer je sud odredio mjeru kojom mu se oduzima putna isprava. Međutim, izgleda da je stiglo neko naređenje kao što je stiglo i naređenje za prethodna dva dana za postupanje Vrhovnog državnog tužilaštva i hitno postupanje Vrhovnog suda Crne Gore u ovom predmetu, a podloga je svakako nezakonito postupanje i po tom nezakonitom današnjem rješenju Do Kvon će biti smješten u Prihvatilište”, kazao je Rodić.

On je najavio da će podnijeti tužbu Upravnom sudu.

“Ali, vidjećemo narednih dana kako će se ova rašomonijada odvijati. Neke stvari možemo predvidjeti, ali nažalost stanje u cnogorskom pravosuđu je takvo”, kazao je Rodić.

Hitno postupanje

Da će Do Kvonu biti oduzete putne isprave prije dva dana najavili su iz Višeg suda, uz obrazloženje da to čine kako državljanin Južne Koreje ne bi napustio Crnu Goru.

On je po rješenju Višeg suda u Podgorici trebalo da bude izručen Južnoj Koreji koja ga potražuje zbog vođenja krivičnog postupka, ali je ekstradiciju odgodila odluka Vrhovnog suda.

Oni su prije dva dana donijeli rješenje o odlaganju izručenja Do Kvona Južnoj Koreji, do donošenja odluke po podnijetom zahtjevu Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) za zaštitu zakonitosti.

Iz Vrhovnog suda objasnili su da je odlučivano o predlogu VDT-a od 6. marta i rješenju Apelacionog suda od 20. marta, podnijetom uz zahtjev za zaštitu zakonitosti.

“… Donijelo je rješenje kojim je određeno odlaganje gore navedenih rješenja o izručenju okrivljenog Kwon Do Hyeonga Republci Južnoj Koreji, a po molbi Ministarstva pravde Republike Južne Koreje, od 24. marta 2023. godine, do donošenja odluke po podnijetom zahtjevu za zaštitu zakonitosti”, saopštili su u petak iz Vrhovnog suda.

Najavili su da će nakon odluke o tome obavijestiti i Ministarstvo pravde, koje je sada dužno da o tome izvijesti državu koja je tražila izručenje.

U zahtjevu Vrhovnog državnog tužilaštva navodi se da su nižestepeni sudovi utvrdili da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Do Kvona Južnoj Koreji, kao i da je okrivljeni dao saglasnost da se izručenje obavi u pojednostavljenoj proceduri…

Piše da je citiranim rješenjima “povrijeđen zakon te da se ta povreda ogleda u tome da se ekstradicija u skraćenoj proceduri primjenjuje samo u onim predmetima izručenja kada je podnijeta jedna molba”…

U zahtjevu za zaštitu zakonitosti VDT-a, na čijem je čelu Milorad Marković, piše i da u ostalim situacijama, kada postoje dvije ili više molbi za izručenje, nema prostora da se primijeni skraćena procedura ekstradicije već se primjenjuje redovni postupak izručenja.

“Kada sud po svakoj zamolnici za izručenje odlučuje u smislu ispunjenosti zakonskih uslova za izručenje, nakon čega ministar pravde…odlučuje o dozvoli izručenja”, navodi se u zahtjevu VDT-a.

Vijeće Vrhovnog suda kojim je predsjedavala sutkinja Milenka Seka Žižić, a u čijem sastavu su i sudije Ana VukovićZoran ŠćepanovićVesna Vučković Seka Piletić, kao članova vijeća, donijelo je rješenje shodno odredbi člana 440 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, navodeći da su u ovom slučaju sudovi preuzeli nadležnost ministra pravde.

U obrazloženju se navodi da je sud prekoračio ovlašćenja koja mu pripadaju po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i preuzeo ovlašćenja koja su u nadležnosti ministra pravde…

Zahtjev za zaštitu zakonitosti podignut je i zbog toga što Apelacioni sud u žalbenom postupku nije saslušao državnog tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu suprotno odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakona o državnom tužilaštvu, kojim je propisano da jedino Vrhovno državno tužilaštvo postupa pred Apelacionim sudom, čime je povrijedio odredbe krivičnog postupka, a što je bilo od uticaja za donošenje zakonite sudske odluke.

Vrhovno državno tužilaštvo predložilo je Vrhovnom sudu da utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan i da donese presudu kojom će se preinačiti odluka suda.

Apelacioni sud odbio je prekjuče žalbu branilaca Do Kvona i potvrdio rješenje Višeg suda u Podgorici od 6. marta.

Prvostepenim rješenjem Višeg suda dozvoljeno je izručenje u skraćenom postupku Do Kvona, radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Južne Koreje, dok je odbijeno izručenje u skraćenom postupku po molbi Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Boris Pejović

NIKŠIĆ PROGNOZA