CEGAS: Povećan broj mjera tajnog nadzora

CEGAS (Centar za građanske slobode) je, prateći novi način izvještavanja o radu Državnog tužilaštva, kao i Tužilačkog savjeta, uočio značajan porast broja mjera tajnog nadzora, za izvještajnu, 2022.godinu.

“Kako se o mjerama tajnog nadzora i ranije govorilo, kako u dijelu benefita za rasvejtljavanje brojnih krivičnih djela, tako i u njihovoj zloupotrebi, opaža se činjenica, da svega mali broj njih rezultira i do dovođenja dokaza koji su potrebni za optuženje”, navodi se u saopštenju CEGAS-a.

Tako je, kako dodaju, u Izvještaju o radu Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2022.godinu, “broj mjera tajnog nadzora dostigao 599 predloženih od strane državnih tužilaca, a onda i usvojenih naredbom sudije za istragu”.

“Od tog broja, svega je u 26 predmeta u kojima su primijenjene mjere tajnog nadzora, dovele do dokaza potrebnih za optuženje. U 25 predmeta, mjere tajnog nadzora nijesu dale rezultate, dok je u 27 predmeta obaviješten sudija za istragu, koji je nadležan da naredi da se material koji je prikupljen mjerama tajnog nadzora i uništi”, pojasnili su iz CEGAS-a.

Iznenađuje, po njihovim riječima, povećani broj mjera tajnog nadzora za 2022.godinu.

“Uzimajući u obzir činjenicu, da je prema Izvještaju o radu Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2021.godinu, taj broj je iznosio 114 predloženih mjera, od kojih je njih 110 i usvojeno”, zaključuju iz CEGAS-a.

Foto: CEGAS

NIKŠIĆ PROGNOZA