Bez kazne za strah i uvrede romske djece

Zaštitnik je formirao predmet povodom nedavnog slučaja izbacivanja romske i egipćanske djece i njihovih vaspitača iz restorana „Zlatni papagaj“ na Žabljaku, rečeno je Pobjedi iz kancelarije Ombudsmana. Sektor za zaštitu od diskriminacije, ranjivih grupa i rodnu ravnopravnost zaštitnika će nakon sprovedenog ispitnog postupka donijeti mišljenje.

Prema navodima NVO Sistem, slučaj je prijavljen 1. septembra, jer je V. P. vlasnik tog restorana vrijeđao i izbacio goste jer su Romi i Egipćani, poručujući da za njih nema mjesta u tom objektu. Prema prijavi NVO Sistem, izbačeni su i volonteri i vršnjački edukatori koji su bili u pratnji djece.

Neda Radović direktorica NVO Sistem juče je kazala Pobjedi da su očekivali veći stepen profesionalnosti.

„Bilo je propusta prilikom uzimanja izjava jer nije odradjen alkotest/ narkotest gospodina, niti su uzete izjave od ostalih lica koja su bila u grupi sa nama“, kazala je Radović.

Istakla je da je policija podnijela prijavu i da je odnos inspektora sa terena bio korektan i profesionalan.

Policija ispituje slučaj tokom kojeg je V. P. djeci govorio „izlazite Cigani“, „mrš“… a tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela u takvom postupku.

Radović je kazala da su u grupi bile maloljetne djevojčice, koje su pristojne, i odlični đaci, te da nikada prije toga nisu bile na Žabljaku i da ničim nijesu isprovocirale ovakav odnos. Naglasila je da iza ovog incidenta i napada na djecu stoji isključivo mržnja i diskriminacija.

Tužilaštvo da revidira odluke

Direktorica NVO Sistem je istakla da ih nije niko kontaktirao povodom zahtjeva da tužilaštvo preispita odluku da nema elemenata krivičnog djela u ovom slučaju.

Iz Uprave policije nije odgovoreno da li ima elemenata za prekršajni postupak. Tužioci Osnovnog i Višeg tužilaštva su se izjasnili da se ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. NVO Sistem je reagovao na takvu odluku tužilaštva i zatražili su da se odluka preispita jer je diskriminacija djece očigledna.

Pobjeda je, povodom ovog slučaja juče uputila pitanja i Tužilačkom savjetu da li će se naložiti revizija odluke, kao što se događalo već nekoliko puta u različitim slučajevima, kada je v. d. vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović tražila da se preispitaju odluke postupajućih tužilaca u slučaju seksualnog uznemiravanja djevojčice i slučaju prijetnji smrću uredništvu Antene M i u slučaju seksualnog uznemiravanja u Kolašinu.

Milica Bulatović, pravna savjetnica u HRA, je istakla da je zbog toga državno tužilaštvo moralo hitno da reaguje.

„Nadležne institucije moraju biti preventivni mehanizam ka oštrom procesuiranju i sankcionisanju svakog vida rasne diskriminacije i kršenja sloboda zajemčenih Ustavom. Dakle, tužilaštvo mora primjenjivati odredbe Krivičnog zakonika CG, koje se odnose na zabranu diskriminacije i povredu prava ravnopravnosti, koje su i propisane da bi se suzbili upravo ovakvi obrasci ponašanja. Očekujemo da v. d. VDT reaguje i utiče da se ovaj i drugi slični slučajevi procesuiraju u krivičnom postupku“, kazala je ona.

Zakonik jasan

U Krivičnom zakoniku Crne Gore, kojim je zabranjena rasna i druga diskriminacija članom 443, piše da „ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva krši osnovna ljudska prava i slobode zajamčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima od strane Crne Gore – kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

NVO Sistem je saopštio, nakon odluke tužilaštva, da su iznenađeni, kako su naveli, „ishitrenom i olako donijetom odlukom tužilaštva“.

Na ovaj slučaj diskriminacije su reagovali i iz Građanske alijanse, koji su istakli da posebno zabrinjava činjenica da ovo nije prvi put da se iz državnog tužilaštva ovakva i slična postupanja ocijene kao događaji bez elemenata krivičnog djela, za koja se goni po službenoj dužnosti. Pozvali su tužilaštvo da preispita svoju odluku te još jednom preispita prijavu koja im je podnijeta vezano za ovaj slučaj.

Iz kancelarije Ombudsmana su Pobjedi kazali da u skladu sa ustanovljenom praksom, do okončanja postupka ne mogu komentarisati aktuelne predmete, kako ne bi prejudicirali ishod i povrijedili načelo nepristrasnosti.

I inspekcija da reaguje

Pravna savjetnica HRA je Pobjedi kazala da na osnovu objavljenih izjava svjedoka, smatraju da je vlasnik objekta na Žabljaku ,,Zlatni papagaj“ ophođenjem prema romskim volonterima i vršnjačkim edukatorima NVO Sistem (djeci) izvršio krivična djela Povreda ravnopravnosti iz čl. 159 Krivičnog zakonika CG, odnosno Rasna i druga diskriminacija iz čl. 443 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Bulatović je istakla da je, osim tužilaštva, morala da reaguje i Uprava za inspekcijske poslove, koja je izdala dozvolu za rad tom lokalu.

„Dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne podrazumijeva vršenje bilo kakve diskriminacije, pogotovo ne rasne, to je strogo zabranjeno i Ustavom i Krivičnim zakonikom i raznim drugim zakonima. Vlasnici svih restorana su dužni da svim ljudima pružaju usluge pod istim uslovima, na šta ih, pored ostalog, obavezuje i Zakon o turizmu i ugostiteljstvu“, naglasila je Bulatović.

NVO Sistem je prekjuče saopštila da će zbog svega, ali i eventualnog podnošenja privatne tužbe ostati uzdržani od daljih komentara i prepustiti ovlašćenima da vode slučaj.

Propagiranje mržnje

Bulatović je upozorila da izjave koje je navodno izrekao vlasnik pomenutog lokala – ,,Ne primamo takve kao vi, vi ste cigani. Mrš iz lokala“; ,,Ne razumjem prljave jezike“ – nijesu puko ,,vrijeđanje“, koje znači prekršaj, već predstavljaju ,,propagiranje mržnje i diskriminacije s obzirom na etničku i manjinsku netrpeljivost“.

Bulatović je istakla i da je obilježje pomenuth krivičnih djela ograničavanje slobode kretanja, što znači i ,,uskraćivanje ljudskih prava zbog etničke pripadnosti“. Kazala je da sve to predstavlja i kršenje ljudskih prava zajemčenih Ustavom i međunarodnim ugovorima.

Foto: Mediabiro

NIKŠIĆ PROGNOZA