ASP: Depo bio slabo zaštićen, Medenica dogovarala adaptaciju zgrade

Svega nekoliko dana prije nego što je krajem 2020. godine podnijela ostavku na mjesto dugogodišnje predsjednice Vrhovnog suda, Vesna Medenica je zaključila ugovor za izradu arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju i adaptaciju fasade i krova zgrade Vrhovnog suda, predočili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Kako navode u saopštenju za Portal RTCG, u toj zgradi se nalazi i podgorički Viši sud, do čijeg je depoa nedavno mafija prokopala tunel i kompromitovala određene dokaze i ukupni pravosudni sistem u zemlji, a po njihovom sudu, brzo se saznalo da je ta prostorija, u kojoj su pohranjeni dokazi u nekim od najbitnijih predmeta organizovanog kriminala, bez odgovarajuće zaštite i ikakvog video nadzora. Smatraju da je depo bio praktično „na izvolte“. 

Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija o nezavisnosti sudija i advokata Margaret Satertvejt izjavila je juče da je, nakon analize stanja u pravosuđu u našoj zemlji, šokirana arhivama i načinom na koji se čuvaju dokazi.

„Ugovor o pružanju projektantskih usluga, kojeg je ASP dobila od zviždača, Medenica je 24. decembra 2020. zaključila sa firmom AIM Studio iz Podgorice. Ostavku je podnijela 30. decembra. Ugovorom se podgorička firma obavezala da izradi idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog suda sa „okvirnom procjenom investicije“, a dvije strane su se saglasile da se naknadno mogu sporazumjeti i za druge usluge, a što bi bilo praćeno potpisivanjem aneksa ugovora“, saopštili su iz ASP-a. 

Ističu da se u samom Ugovoru o pružanju projektantskih usluga se ne navodi ugovorena cijena, već se dvije strane pozivaju na prihvaćenu ponudu (nije u posjedu ASP-a), dok je rok za plaćanje sedam dana od prijema fakture u punom iznosu.

„Vrhovni sud se obavezao da obezbijedi: projekat postojećeg stanja sa tehničkim opisom, glavni projekat rekonstrukcije treće etaže i potkrovlja iz 1999. godine sa svim pripadajućim fazama, katastarsko-topografsko podlogu u dwg formatu, informaciju o lokaciji za 3952, 3953 i dio 3959/1 KO Podgorica II, Opština Podgorica, projektni zadatak i fotografije postojećeg stanja“, navode iz ASP-a. 

ASP je zatražila i dodatnu dokumentaciju po osnovu ovog posla i za njegovo izvršenje od Vrhovnog suda na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali nju još nije dobila.

Napominju da je u međuvremenu počela rekonstrukcija i adaptacija zgrade u kojoj su smješteni Vrhovni i Viši sud, a prema navodima zvaničnika ljetošnji početak tih radova se poklopa sa periodom kada je mafija počela kopanje tunela ka depou Višeg suda.

„Posao, koji se finansira iz evropskih fondova, je vrijedan 1,3 miliona eura i ta suma je bez PDV-a, kojeg država neće naplatiti, pa je oko 1,6 miliona zapravo stvarna cijena adaptacije zgrade. ASP nije u saznanju da li se rekonstrukcija radi na osnovu arhitektonskog rješenja, kojeg je ugovorila Vesna Medenica. Od posla iz evropskih fondova će za fasadne radove biti utrošeno oko 270 hiljada eura, limarski radovi su procijenjeni na 560 hiljada eura, radovi za pokrivanje krova su 133 hiljade eura, klima uređaji su oko 200 hiljada, gipsani radovi su 41 hiljada, rušenje i demontaža je 26 hiljada…“, navode iz ASP-a. 

Adaptacija zgrade Vrhovnog suda je, kako kažu, dio projekta adaptacije više sudova u zemlji, a ukupna ugovorena vrijednost posla je 3,4 miliona, isključujući PDV.

„Posao je dobio Konzorcijum firmi LD Gradnja, Ramel, Eurozox i Ening. PDV na ovu sumu je oko 720 hiljada eura“, navode iz ASP-a.

Ističu da je iz Ministarstva pravde proljetos iskazano zadovoljstvo zbog započinjanja projekta „Unapređenje efikasnosti sudstva“, kojim je predviđena rekonstrukcija/adaptacija šest objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju.

„Aktivnostima će u određenom obimu biti obuhvaćeni radovi u cilju prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planirani radovi na objektima rezultiraće, između ostalog, i kvalitetnijim rješenjima sa stanovišta energetske efikasnosti objekata. Sprovođenje Projekta značajno će doprinijeti jačanju dostupnosti, transparentnosti i javnog povjerenja u pravosuđe – što predstavlja jedan od ključnih i strateških ciljeva sveobuhvatne reforme pravosuđa u Crnoj Gori“, saopšteno je tada, a napominju iz ASP-a.

Iz ASP-a poručuju da je novac obezbijeđen za uljepšavanje zgrade, iako su zahtjevi za energetskom efikasnošću i upodobljavanju sudova licima sa invaliditetom potpuno opravdani, ali je „potpuno neprihvatljivo da pravosudnim i izvršnim vlastima u zemlji obezbjeđenje sudskog depoa i dokaza bude na posljednjem mjestu prioriteta“.

foto:RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA