Apelacioni sud: Ukinuto rješenje za izručenje Do Kvona, predmet vraćen na ponovni postupak

Apelacioni sud Crne Gore je nakon današnje sjednice, donio rješenje kojim je uvažio žalbu branilaca okrivljenog Kvon Do Hyeonga, ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

“Prvostepenim rješenjem Višeg suda u Podgorici Kv.br.146/24 od 20.02.2024.godine, dozvoljeno je izručenje u skraćenom postupku državljanina Republike Južne Koreje okrivljenog Kwon Do Hyeonga, radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Sjedinjenih Američkih Država, dok je odbijeno izručenje ovog okrivljenog u skraćenom postupku po molbi Republike Južne Koreje”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Odlučujući o žalbi branilaca okrivljenog, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da je to rješenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač.8 i 9 ZKP-a, jer nema jasnih i valjanih razloga o odlučnim činjenicama po pitanju redoslijeda prispijeća zamolnica.

„Prvostepeni sud je naveo u obrazloženju rješenja da je zamolnica SAD-a za izručenje došla jedan dan ranije i to 27.03.2023. godine, u odnosu na zamolnicu Republike Koreje koja je prispjela 28.03.2023. godine, koji zaključak prvostepeni sud izvodi iz dopisa Ministarstva pravde od 13.02.2024. godine i iz akata na kojima su prijemni pečati sa datumima prijema. Međutim, nije dao razloge u pogledu sadržine akta Ministarstva pravde od 19.02.2024.godine i njegovih priloga, u kojem je navedeno da nije sporno da je preko Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Ministarstvu pravde dana 27.03.2023.godine dostavljena nota Ambasade SAD-a kojom se traži privremeno pritvaranje, a da je dan kasnije dostavljena nota Ambasade Republike Koreje koju prati molba za izručenje, ali da je Ministarstvo pravde Republike Koreje e-mailom dana 24.03.2023. godine dostavilo molbu za izručenje ovog okrivljenog na engleskom jeziku, a dana 26.03.2023. godine takođe e-mailom i na crnogorskom jeziku. Prvostepeni sud nije ovaj akt sa prilozima doveo u vezu i cijenio u skladu sa odredbom člana 6 stav 2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kojom je propisano da će domaći pravosudni organ postupiti po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć stranog pravosudnog organa i kad je zamolnica podnesena elektronskim sredstvom koje obezbjeđuje potvrdu o prijemu, ako može utvrditi njenu vjerodostojnost, a strani pravosudni organ je spreman da dostavi izvornik zamolnice u roku od 15 dana“, navode u saopštenju iz Apelacionog suda.

Takođe, nejasni su, kako su naveli, razlozi zbog kojih prvostepeni sud akt SAD-a od 25.03.2023.godine (dostavljen ministarstvu 27.03.2023.godine), cijeni kao zamolnicu za izručenje, imajući u vidu da se istim traži privremeno pritvaranje, što su dva različita formalna akta u smislu člana IV Konvencije o izdavanju krivaca koja je zaključena između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih američkih država iz 1901 godine, koja se ima primijeniti u konkretnom slučaju, a što je sve značajno zbog utvrđenja redoslijeda zamolnica za izručenje.

Foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA