Apelacioni sud 29. februara o Krstovićima

Apelacioni sud će 29. februara odlučivati o slučaju šverca kokaina u Zeti, za šta su osumnjičeni Budimir i Marina Krstović.

Krstovići su u novembru 2022. godine oslobođeni optužbi da su švercovali 1.206 kilograma kokaina.

„Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Budimir Krstović i Marina Krstović oslobođeni su optužbe da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Vijeće je tada ocijenilo da je prvostepena presuda donijeta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl. 386 st. 1 tač.9 Zakonika o krivičnom postupku, na koju se dijelom ukazuje žalbom, a koju je dijelom utvrdio i ovaj sud ispitujući pobijanu presudu po službenoj dužnosti.

„Bitna povreda odredaba krivičnog postupka sastoji se u tome što u prvostepenoj presudi nijesu navedeni razlozi o svim odlučnim činjenicama, a razlozi koji su dati su nejasni u odnosu na određene dokazne predloge. Takođe u pogledu odlučnih činjenica postoji znatna protivrječnost između onog što se navodi u razlozima presude o sadržini isprava ili zapisnika o iskazima datim u postupku i samih tih isprava, a koja se odnosi na sadržinu iskaza svjedoka“, piše u odluci.

Foto: RTCG/arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA