Andrijevica: Opština podnijela krivičnu prijavu protiv kompanije „Hidroenergija“

Opština Andrijevica podnijela je krivičnu prijavu tužilaštvu u Beranama protiv kompanije “Hidroenergija” doo radi utaje poreza, čime je, kako je rečeno, budžet ove sjeverne i siromašne opštine u 2022. i 2023. godini oštećen za 47.950 eura.

Prema pregledu u registru Centralnm registru privrednih subjekata stoodstotni vlasnik ove komapje je M.B. Kompanija je registrovana 2015, godine, a promjena statuta je izvršena u oktobru 2020. godine, neposredno poslije političkih promjena i na državnom i na lokalnom nivou u ovom gradu.

Navodi se da je odgovorni u doo Hidroenergija u poreskoj prijavi, koju su po osnovu poreza na nepokretnosti, dostavili nadležnom opštinskom poreskom organu nijesu prikazali stvarnu vrijednost malih hidroelektrana Štitska rijeka i Umski potok i da su na taj način pričinili krivično djelo.

Iz DOO Hidroenergija su 4. aprila 2022. godine podnijeli nadležnom opštinskom organu poresku prijavu za građevinske objekte malih hidroelektrana Štitska rijeka i Umski potok prikazujući da njihova knjigovodstvena vrijednost iznosi 131.750 eura.

Nakon toga je nadležni opštinski organ donio rješenje i preduzeću po ovom osnovu utvrdio porez na ove objekte u iznosu od 1.317 eura na godišnjem nivou. Iste godine iz DOO Hidroenergija su nadležnom državnom organu za prihode dostavili iskaz o finansijskoj poziciji bilans stanja, i u njemu iskazali realnu vrijedost mini-hidroelektrana u iznosu od 2.582.350 eura.

“Tu vrijednost su bili dužni da prijave i opštinskom poreskom organu, jer se radi o stvarnoj knjigovodstvenoj vrijednosti objekata”, objasnili su Opštine Andrijevica.

U krivičnoj prijavi se navodi da je DOO Hidroenergija za oporezivanje prijavila samo vrijednost objekta mašinskih kućica, a ne i vrijednost opreme. 

“Okrivljeni je znao, ili je morao znati, da je bio obavezan da u poreskim prijavama iskazuje stvarnu knjigovodstvenu vrijednost objekata kao funkcionalne cjeline po računovodstvenim standardima i kontnim okvirima, jer je odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta definisan objekat kao prostorna, funkcionalna, konstruktivna, arhitektonska, estetska, tehničko-tehnološka cjelina, sa ili bez instalacija, postrojenja i opreme koji se u njega ugrađuje na koju upućuje odredba Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Stoga je jasno da mašinska kućica jedne mini-elektrane ne predstavlja čitav infrastrukturni objekat, niti može vrijednost mašinske kućice predstavljati potpunu poresku osnovicu, kako je to okrivljeni iskazao u poreskoj prijavi”, navedeno je u krivičnoj prijavi.

Dodali su da su odgovorni u DOO Hidroenergija ovime u 2022. godini budžet Opštine Andrijevica oštetili za 24.405 eura. 

“Taj iznos predstavlja razliku između stvarne knjigovodstvene vrijednosti pomenutih mini-hidroelektrana i njihove iskazane vrijednosti u poreskoj prijavi i to za iznos od 2.582.350 eura, za koji je iznos trebalo utvrditi poresku obavezu po stopi od jedan odsto, koja na osnovu skupštinske odluke važi za pravna lica za poslovne objekte”, objasnili su u Opštini Andrijevica.

Na sličan način, kako su dodali, odgovorni iz DOO Hidroenergija postupili i u 2023. godini i da su po istom osnovu budžet Opštine prošle godine oštetili za 23.551 euro.

Kazali su da se tako za dvije godine došlo do 47.950 eura neprikazanog poreskog duga DOO Hidroenergije prema Opštini Andrijevica.

Dok su iz doo Hidroenergija nezvanično izjavili da su postupali u skladu sa zakonom, iz Opštine Andrijevica objašnjavaju da je prekršen član 19. stav 5 na osnovu kojeg se može protumačiti da su pokretne stvari, u ovom slučaju turbine, dio nepokretnosti.

“Ako bi makli turbine iz mašinskih kućica, to više ne bi bili poslovni objekti, nego kokošari”, kazali su Portalu RTCG u Opštini Andrijevica.

Portal RTCG je nedavno pisao o tome da na području opštine Andrijevica ima deset malih elektrana, i da Opština od koncesijane vode od toga zaradi oko 300 hiljada eura, dok je njihova ukupna dobit oko četiri miliona eura.

Oni su tada objasnili da osim poreza od koncesija, postoji i porez na nepokretnosti, i da je to značajna stavka za budžet Opštine.

“Reći ćemo samo podatak da smo za prošlu godinu naplatili porez nanepokretnosti kada se radi o malim hidroelktranama od 150 hiljada eura, a da je godinu ranije taj porez iznosio 22 hiljade. Ovdje nećemo stati, idemo dalje u istraživanje kako su građene hidroelktrane u Andrijevici. Biće tu zanimljivih podataka”, kazao je Portalu RTCG sagovornik iz Opštine Andrijevica.

Foto: Tufik Softić/RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA